Vertex K 810 on pihustatav kontaktliim mööblipolstri liimimiseks.

Eriomadused

  • Tolueeenivaba

Materjalid

Rakendus

Mööbli polsterdamine. Ei ole soovitatav kasutada liimimiseks kõrgplastifitseeritud PVC ja polüolefiinplasti külge.

Pakendi suurus Toote kood
*Vertex K 810 väritön 20 l T1200.020
*Vertex K 810 väritön 200 l T1200.200
Sideaine tüüp

Polükloropreenil põhinev lahustit sisaldav liim

Värvid

Värvitu või punane

Viskoossus

200 mPas

Tööaeg

2–60 min

Tarbimine

100–200 g/m²

Ladustamine

Avamata nõudes 12 kuud temperatuuril +20 °C.

Kasutusjuhend

Laotage liim laoturi abil mõlemale pinnale. Hoidke pinnad kokkupressituna avatud oleku aja jooksul. Tööriistade puhastamine ja vedeldamine: vedeldi Kiilto Kontaktiliiman Ohenne

 

 Düüsi suurus1.2-1.6 mm 
 Õhurõhk4-5 bar 
Liimi surve 1-2 bar


 
  
  
 

 

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teave põhineb meie katsetel ja meie praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on määratletud standardsetes tingimustes. Toote töösooritust ja töö tulemust mõjutavad töötingimuste variatsioonid. Tulemust mõjutavad tugevasti töömeetodid. Tagame meie toodete hea kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedijuhtimise süsteemile. Tootja ei vastuta toote eest, kui seda kasutatakse valesti, ega valitsevate tingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Sel juhul ei vastuta me lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks.

Keskkond ja ohutus

Toode sisaldab kergesti lenduvaid, väga süttivaid lahusteid. Vältige toote asjatut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega – kandke kaitsekindaid. Vaadake kemikaali ohutuskaarti. Teavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp