Soome Võtmelipp

TR-Primer, 2. osa

Materjalid

Pakendi suurus Toote kood
*TR-Primer, osa 2 19 g T1360.907
Kasutustemperatuur

Vähemalt 18 °C

Ladustamine

TR-Primerit hoitakse tumedast klaasist pudelis või spetsiaalses plastmahutis. TR-Primerit saab hoida segatuna (1. osa + 2. osa) originaalmahutis toatemperatuuril umbes 30 päeva.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp