Sitol 5012/43

Sitol 5012/43 on lamineerimiseks sobiv EVAC- dispersioonliim.

Eriomadused

  • Sobib toidupakenditele
  • Kleepub hästi mitmetele plastidele
  • Kleepub hästi alumiiniumfooliumile

Materjalid

Rakendus

Sitol 5012/43 nakkub suurepäraselt näiteks PVC-materjalidega, alumiiniumfooliumi, polüstüreeni, atsetüültselluloosi ja enamiku lakikihtidega Sitol 5012/43 sobib arhiivimappide ja -kaante valmistamiseks, lamineerimiseks ja pakendite valmistamiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.

Pakendi suurus Toote kood
*Sitol 5012/43 15 kg T1221.015
Sideaine tüüp

EVAC

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Viskoossus

4800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp