Sitol 4845

Sitol 4845 on modifitseeritud tärklise põhine liim paberkottide põhjade liimimiseks.

Eriomadused

  • Sobib toiduainepakendite tootmiseks

Materjalid

Rakendus

Sitol 4845 sobib ostukottide liimimiseks.Liim on kergesti puhastatav ja rulliga pealekantav.

Pakendi suurus Toote kood
*Sitol 4845 30 kg T2374.030
Sideaine tüüp

Modifitseeritud tärklise põhine liim

Erikaal

1,05 kg/dm³/20°C

pH

6,5

Viskoossus

110 000 mPas (Brookfield RVT 7/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt ning pinna puhastada liimijääkidest kuuma veega.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp