Sitol 3348

3348 Sitol on survetundlik akrüüldispersioonliim.

Eriomadused

  • Kõrge viskoossusega
  • Ei kaota nakkuvust ka pärast kuumutamist

Materjalid

Rakendus

Sitol 3348 on väga viskoosne survetundlik liim. Sitol 3348 sobib isekleepuvate siltide valmistamiseks ja raskesti ühendatavate plastmaterjalide lamineerimiseks.

Sideaine tüüp

Akrüüldispersioonliim

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Viskoossus

6500 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp