Sitol 2488 on EVA-põhine dispersioonliim trükitööstusele.

Materjalid

Rakendus

Sitol 2488 on modifitseeritud EVAC.dispersioonliim, millest pärast kuivatamist moodustub väga paindlik isekleepuv kile. Sobib köidetud raamatute, liimköidete ja imavate hooldustarvete valmistamiseks.

Pakendi suurus Toote kood
*Sitol 2488 15 kg T1192.015
Sideaine tüüp

EVAC

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Viskoossus

9500 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp