Sitol 1100

Sitol 1100 on akrüüldispersioonliim.

Eriomadused

  • mitmeotstarbeline
  • väga tugeva kleepumisomadusega

Materjalid

Rakendus

Sitol 1100 on survetundlik liim plastfooliumide, näiteks dekoratsioonide liimimiseks.Vastab laevaehituses kohaldatavatele IMO FTPC (IMO otsus MSC.61 [67], 5. osa) nõuetele ja asjakohasele tulekindlusklassile ning tootele on väljastatud MED-sertifikaat. Survetundlikku liimi kohta on Sitol 1100 seotis erakordselt tugev. Eriti poorsete materjalide liimimisel soovitame kasutada liimi, arvestades liimi tugevust, veepõhise kontaktliimina, st kanda peale mõlemale liimitavale poolele. Ei sobi alumiiniumist või tsingitud materjalide liimimiseks.

Pakendi suurus Toote kood
*Sitol 1100 15 kg T1737.015
Sideaine tüüp

Akrüüldispersioonliim

Erikaal

1,05 kg/dm³/20°C

pH

5

Viskoossus

2400 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

IMO roolirattamärk
Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp