Master Akva Seinakatteliim

Sobib mitteabsorbeerivate värvitud pindade katmiseks aluspaberi või muude kattematerjalidega. Samuti sobib vaht-, õhukese homogeense ja mineraalse ja klaaskiust aluskihiga polüvinüülkloriidist seinakatetele, eriti niisketes piirkondades.

Eriomadused

  • sobib aluspaberiga katmiseks
  • sobib polüvinüülkloriidist seinakatetega katmiseks niisketes piirkondades

Materjalid

Rakendus

Sobib mitteabsorbeerivate aluspindade katmiseks aluspaberiga. Absorbeerivad pinnad vajavad eeltöötlust, näiteks värvimist või katmist veega vedeldatud liimiga. Samuti sobib katmiseks polüvinüülkloriidist seinakatete ja klaaskiudtapeetidega niisketes ja kuivades piirkondades.

Pakendi suurus EAN kood
*Master Akva seinäliima/exp 1 l 6411511949018
*Master Akva seinäliima/exp 3 l 6411511949032
Aluspõranda niiskus

puit: 8–12%, betoon: kuni 3% kaaluprotsent või alla 85% RH

Pakendi suurused

1 l, 3 l

Sideaine tüüp

EVA-dispersioon ja modifitseeritud tärklis

Tööaeg

Poorse aluspinna puhul 15–20 minutit NB! Märjalt liimuv. Kasutatud liimikogus, aluspind ja ümbritsevad tingimused mõjutavad oluliselt tööks kuluvat aega.

Kasutusjuhend

Töötage tavalisel toatemperatuuril. Nii tapeet kui ka toode peavad saavutama toatemperatuuri. Paigaldamisel järgige kattematerjali tootja juhiseid. Pind peab olema kuiv, tolmuvaba, puhas, tugev ja piisavalt tasane. Niisketes piirkondades kasutage tasandamiseks niiskuskindlat tasandussegu. Väga absorbeerivad aluspinnad tuleb eeltöödelda, kattes need kruntvärvi või liimiga. Kruntimiseks kasutatakse niiskuskindlat matti kruntvärvi või veega vahekorras 1:1 vedeldatud liimi. Mitteabsorbeerivate aluspindade katmisel plastkatetega soovitame kasutada liimi Kiilto M1000 ECO.

Aluspaber ja klaaskiudtapeet: laotage liim värvirulli abil seinale. Pressige seinakate korralikult vastu seina, et eemaldada õhumullid. Asetage paanid kontaktühendusega. Enne tapeediga katmist või värvimist laske vähemalt 24 tundi kuivada.

Plastkatted: kandke liim värvirulli või kellu abil kas seinale mahus 1–3 paani korraga või kattematerjali tagaküljele. Kasutage märgliimimise meetodit. Asetage paanid kontaktühendusega või tehke ühendus seinal noa abil. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga. Peske tööriistad puhtaks leiges vees.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp