Kõvendi Kovete K

Kõvendit Kovete K kasutatakse koos lahustipõhise kontaktliimi ja jalatsitaldade liimiga.

Eriomadused

  • Parandab liite kuumus-, õli-, määrdeaine- ja kemikaalikindlust

Materjalid

Rakendus

Kovete K on väga reaktiivne isotsüanaatkõvendi, mida kasutatakse polüuretaan- ja polükloropreenliimidega. Parandab liite vastupidavust kuumusele, kemikaalidele, õlile, määrdeainetele, plastifikaatoritele jne.

Pakendi suurus Toote kood
*Kovete K 1 kg T1970.001
Erikaal

1,0 kg/dm³

Segamissuhe

3%–10%

Ladustamine

Säilitusaeg 24 kuud avamata nõudes temperatuuril +20 °C.

Kasutusjuhend

Kui kõvendit kasutatakse koos polüuretaanliimidega (Novaflex), tuleb liidetavat pinda aktiveerida umbes 6 tundi pärast liimi pinnalekandmist.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teave põhineb meie katsetel ja meie praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on määratletud standardsetes tingimustes. Toote töösooritust ja töö tulemust mõjutavad töötingimuste variatsioonid. Tulemust mõjutavad tugevasti töömeetodid. Tagame meie toodete hea kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedijuhtimise süsteemile. Tootja ei vastuta toote eest, kui seda kasutatakse valesti, ega valitsevate tingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Sel juhul ei vastuta me lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks.

Keskkond ja ohutus

Toode sisaldab kergesti lenduvaid, väga süttivaid lahusteid. Vältige toote asjatut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega – kandke kaitsekindaid. Vaadake kemikaali ohutuskaarti. Teavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp