Kiilto TopPlan Peentasandussegu 1–10 mm

Väga hea isetasanduvusega peentasandussegu. Ideaalne põrandate tasandamiseks, millele paigaldatakse põrandakate. Tagab kõva ja sileda pinna. Sobib aluspinnale liimitava parketi ja värviga kaetavate põrandate aluspinnaks. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  •  peentasandussegu põrandate tasandamiseks
  •  hea isetasanduvus ja valguvus
  • sobib aluspinnale liimitava parketi aluspinnaks 
  •  sobib pumbaga pealekandmiseks, ülevärvitav
  •  kõndimiskuiv u 3 tunni pärast
  •  põrandakatte saab paigaldada 16 tunni pärast / 2–3 mm, 1 päeva pärast / 10 mm
  •  kulu 1,6 kg/m²/mm


   

Materjalid

Rakendus

Põrandate tasandamiseks 1–10 mm kihina enne põrandakatte paigaldamist. Väiksematel pindadel (u. 2 m²) peale kantav ka kuni 20 mm paksuse kihina. Kiilto TopPlan sobib ka tugeva betoonpõranda tasandamiseks enne parketi aluspinnale liimimist (min kihipaksus 2 mm).

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või PrimerOne (20% Kiilto Primerit / 80% vett). Renoveeritavad aluspinnad ja plaataluspinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või Kiilto PrimerOne. Mitteimavad aluspinnad nagu keraamiline plaat või värvitud pind on võimalik eeltööödelda ka Kiilto Fix Primer ´ga.

Betooni aluspind peab vastama riiklikele standarditele.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,6 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +10 °C

Kihi paksus

1–10 mm (kohttasandus 20 mm)

Kulu

1 mm kiht/m² kuivesgu kaal u.1,6 kg (20 kg kotist saab u. 12 l valmissegu).

KÕNDIMISKUIV

u. 3 h (23 °C, 50% RH)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

0,3 mm

Nakketugevus

(> 1,5 MPa), EN 13813

PINDAMISKUIV

16 tundi / 2–3 mm; 24 tundi / 10 mm (23 °C, 50% RH )

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,5–5 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

plasti-spetsiaaltsemendi-kvartsibaasiline pulber

Survetugevus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Tööaeg

u 20 min.( 23 °C, 50% RH )

Viskoossus

Valguvus 150–160 mm, EN 12706

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake TopPlan pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–25 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veelkord.

Valmissegatud mass kantakse aluspõrandale ühtlase kihina teraslabidaga võo hammastatud teraslabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda.

Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega ruumiga, kuid värvituna ei sobi näiteks garaaži või vannitoa jms. põrandaks.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põranda puhul, tuleb tasandamine teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp