Kiilto R Rullitav valmispahtel

Rulliga pealekantav valmispahtel kuivades ruumides seinte ja lagede tasandamiseks. Ideaalne klaaskiudtapeedi tasandamiseks. Sobib hästi ka vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile. Max 3 mm kiht. Veeslahustuv

Eriomadused

  • värvitud klaaskiudtapeedi tasandamiseks
  • sobib ka vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • seintele ja lagedele
  • kuivamisaeg 2–3 h/mm (max kihi paksus 3 mm ühe pealekandmiskorra kohta)
  • kulu 1,3 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto R on veepõhine, kasutusvalmis, rulliga pealekantav universaalpahtel seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Sobib ka kipsplaatide vuugilindi kinnitamiseks ja tasandamiseks. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
10 l 6411512913100
Erikaal

1,3 kg/l

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

3 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritsevatest oludest)

Kulu

1,3 kg/m²/mm

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

0,15 mm

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Pakendi suurused

10 l plastnõu

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivibaasiline pahtel

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

Helehall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto R on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega. Kandke pahtel seinale pikaharjaselise rulliga ja siluge teraslabidaga. Vuugilindi paigaldamiseks kandke kõigepealt pahtel rulliga ühenduskohta. Seejärel siluge teraslabidaga ja suruge paberist lint ettevaatlikult värskele pahtlile. Kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge laia teraslabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp