Kiilto põrandavalu kaitseriie

Paks polüpropüleenist kaitsekangas ujuvate tasandussegupõrandate eraldamiseks aluspõrandast.

Materjalid

Rakendus

Kiilto ProPlan kangas on polüpropüleenist põrandavalu kaitsekangas ujuvate tasandussegupõrandate eraldamiseks aluspõrandast. Kiilto ProPlan kaitsekangast kasutatakse koos Kiilto Klaaskiudvõrguga ujuvate tasandussegupõrandate ehitamiseks.
Aluspõrand peab olema piisavalt kõva ja tugev. Võib paigaldada näiteks betoonist, ehitusplaadist, polüstüreenist, kõvast mineraalvillast või puitmaterjalist põrandale. Eemaldage aluspinnalt kõik ebatasasused. Aluspind peab olema kuiv ning betooni suhteline niiskus peab jääma alla 90%.

Kasutusjuhend

Kiilto ProPlan kaitsekanga pikikülgedele tuleb jätta vähemalt 200 mm ülekate. Vertikaalsete konstruktsioonide puhul tuleb Kiilto ProPlan kaitsekangas tõsta põrandatasemest kõrgemale u 100 mm. Kinnitage kanga ülaserv vertikaalse konstruktsiooni külge teibiga võrdsete vahedega. Pöörake erilist tähelepanu sise- ja välisnurkadele.
Torud ja läbiviigud tuleb eraldada tasandussegust vahtplastist isolatsioonidetailide abil.


Rulli mõõdud 2,1 m x 50 jm 
Rulli kaalu 19 kg
Materjal100% polüpropüleen, UV-kiirguse suhtes stabiilne 
Kaal136 g/m2
ColourHall

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.