Kiilto Pikaepoksi epoksü-liim

Kiire, kahekomponentne epoksüliim nt terase, raua, kergmetallide, klaasi, portselani, kivi ja puidu liimimiseks. Hea vastupidavus kemikaalidele.

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pikaepoksi on kahekomponentne, vedelik, kahekomponentne epoksüliim raua, terase, alumiiniumi, messingi, väärismetallide, puidu, klaasi, portselani, kivi, betooni, paljude kõvade plastide, naha, kummi ja jäikade vahtplastide ja isegi tsellulaarse polüstüreeni liimimiseks.

Erikaal

1,15 kg/dm³ (segu)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +20°C

Kuivamise kiirus

10–15 min (+20°C)

Külmakindlus

Mittekülmuv

Ladustamine

Võib säilitada, eelistatult püstasendis, tihedalt suletud originaalpakendis jahedas kohas, mitte alla +1°C, maksimaalselt 24 kuud.

Pakendi suurused

Kaksiksüstaldosaator, 2 x 14 g

Pressimisaeg

10–15 min/20 °C

Segamissuhe

Üks mahuosa vaiku: üks mahuosa kõvendit.Vähesed kõrvalekalded sellest suhtest ei mõjuta liimi omadusi.

Sideaine tüüp

epoksüvaik

Suhteline õhuniiskus

alla 80% RH

Tööaeg

4–5 min (2–3 ml segu/+20°C)

Kasutusjuhend

Pinnad peavad olema kuivad ja määrdevabad. Pindade lihvimine parandab nakkuvust. Määret võib eemaldada atsetooniga. Segage võrdses koguses vaiku ja kõvendit. Segu eluiga temperatuuril +20°C on 4–5 minutit. Segage komponendid õigesti, nt puidust pulgaga papitükil. Liim kantakse mõlemale liimitavale pinnale või ühele pinnale tingimusel, et kokkusurutud pinnad puutuvad üksteisega tihedalt kokku, nii et isegi liimita jäänud pind saaks korralikult liimiga kaetud. Pange tükid kohe kokku. Tavaliselt ei ole vaja kokku suruda. Hoidke tükke paigal kasutades mõnda ajutist kinnitust, kuni liim on kõvastunud (ligikaudu 10 min +20 °C juures). Lõplik liimimistugevus saavutatakse umbes pärast 12 tundi. Vaigu ja kõvendi otsikute kaaned on kavandatud nii, et need asetuvad kindlasse asendisse, mis takistab liimitükkide moodustumist otsikutes. Kiilto Pikapoksi ei sobi vinüüli või polüolefiinplasti liimimiseks või kokkupuuteks kuuma veega. Värskeid liimiplekke saab eemaldada kaabitsaga või pühkida ära riidelapiga. Atsetoonis niisutatud lapp eemaldab värske liimi täielikult. Kõvastunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.