Kiilto OTR Pritsiga pealekantav seinapahtel 5–20 (30) mm

Pritsiga pealekantav, heade täiteomadustega seinapahtel kasutamiseks märgades ja kuivades ruumides. Kaetuna sobib kasutamiseks ka välistingimustes. Kihi paksus osalisel tasandamisel 5–30 mm, tasandamisel 5–20 mm. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • tsemendibaasil sideaine, pritsiga pealekantav
  • kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides
  • sobib kasutamiseks välistingimustes
  • kuivamisaeg 1–3 päeva
  • osalisel tasandamisel 5–30 mm, tasandamisel 5–20 mm
  •  kulu 1,6 kg /m²/mm

  

Materjalid

Rakendus

Kiilto OTR on pritsiga pealekantav tasanduspahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Viimistletud pinna võib üle värvida või plaatida. Kui on vaja siledamat pinda, näiteks hüdroisolatsioonimastiksi alla, võib tasandada pinna märgades ruumides seinapahtliga Kiilto SK või siluda teraspahtlilabidaga.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512280202
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kihi paksus

osaline tasandamine 5–30 mm, tasandamine 5–20 mm.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

Max 2 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa

PINDAMISKUIV

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,2–4,8 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

u 2 h (18 °C)

Värvid

Hall

Kasutusjuhend

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto OTR pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke peale pritsiga ja siluge teraspahtlilabidaga. Saab peale kanda kõikide levinumat tüüpi pritsidega (nt Cura 100 seeria) tingimusel, et düüs on piisavalt suur.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp