Kiilto Multiplan DF Põrandakütte tasandussegu 3–50 mm

Vähetolmav kiudtugevdatud tasandussegu kallete tegemiseks põrandaküttega põrandatele. Sobib kasutamiseks vesipõranadkütte kui ka elektrilise põrandakütte puhul. Sobib ka üldiseks põranda tasandamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • vähetolmav, kiudtugevdatud, mitmeotstarbeline, pumbatav
  • ideaalne põrandaküttega põrandatele, kallete ehitamiseks ja üldiseks tasandamiseks 
  • kulu 1,7 kg/m²
  • kõndimiskindel: 1–3 h
  • pinnakatte paigaldatav: 30 mm/1–2 p, 50 mm/ 3 p
  • sisetingimustesse

Materjalid

Rakendus

Tsemendibaasil, tugevduskiude ning elastsust ja nakkuvust parandavaid lisandeid sisaldav tasandussegu. Hea laotatavus ja nake. Kasutamiseks siseruumides ja põrandaküttega põrandate tasandamiseks. Sobib üldkasutatavatele põrandakatetele, nagu kivi- ja keraamilised plaadid, vinüül, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka parketile, välja arvatud liimitavatele puitpõrandatele (mosaiik ja plokkparkett). Soovitame liimida mosaiik- ja plokkparketi otse jäigale betoon- või vineerpinnale. Toode on segamisel peaaegu tolmuvaba. Betoonist aluspind peab vastama riiklike standardite nõuetele.

Aluspind peab olema puhas ja jäik. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb kruntida aluspind nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vett). Rekonstrueeritavad ja plaataluspinnad tuleb töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga. Mitteimavad pinnad nagu keraamiline plaatpind ja värvitud pinnad võib töödelda Kiilto Fix Primeriga. Vajadusel tugevdage spetsiaalse leelisekindla klaaskiudvõrguga.

Betooni alsupind peab vastama riiklikele standarditele.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512345208
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,4 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–23 °C, minimaalne +10 °C

Kihi paksus

3–50 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,7 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

1–3 h (23 °C, 50% RH)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivas ruumis

MAX TERA SUURUS

u 1 mm

Nakketugevus

> 1,5 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

1–2 päeva / 30 mm; 3 päeva / 50 mm (23 °C, 50% RH)

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

3,5–3,7 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

kiu-polümeeri-aluminaadi/Portlandi tsemendi-kvartsibaasiline pulber

Survetugevus

C30 (> 30 MPa, EN 13813

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Tööaeg

u 20 min (23 °C, 50% RH)

Viskoossus

Valguvus 125–135 mm, EN 12706

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–25 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laotage segu laiali laia teraslabidaga või hammastatud teraslabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud.

Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega või töödelda vahendiga Kiilto Care Järelhooldusvahend, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Optimaalsetes kuivamistingimustes (20 °C, 50% RH), saab põrandakatte paigaldada 1–5 päeva pärast, olenevalt tasanduskihi paksusest. Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes määratud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisaega. Järgige põrandakatte tootja juhiseid ja riiklikke nõudeid seoses aluspinna niiskusesisaldusega. Põrandat põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett, kuna see nõrgestab pinda ning võib tekitada murdumist ja pragusid.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk