Kiilto Mineraalitärpentiin on vähese lõhnaga lakibensiin. Sobib värvitud pindade puhastamiseks, võib kasutada ka pesuvahendilahusesse lisatuna. Saab kasutada lakibensiinipõhiste õlivärvide lahjendamiseks (vt värvi kasutusjuhendit).

Materjalid

Rakendus

Sobib alküüdipõhiste värvide ja lakkide lahjendamiseks pintsli või pihustiga töötamisel ning töövahendite puhastamiseks. Tõhus lahusti rasva ja muu mustuse eemaldamiseks, nt tõrvaplekkide eemaldamiseks sõidukikerelt.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411512500010
Erikaal

0,79 kg/l

Kasutustemperatuur

Madalaim 15 °C

Ladustamine

Suletud originaaltaaras 18 kuud (temp. 20 °C)

Kasutusjuhend

Lisage lakibensiini Mineraaltärpentiini värvile väikestes kogustes ja segage pidevalt. Järgige värvi tootja juhiseid. Puhastusvahendina kasutamiseks lisage lakibensiini puhastusvahendilahusele (näiteks 1 dl lakibensiini 10 l pesuvahendilahuse kohta) või kasutage lahjendamata lakibensiini lapil või paberkäterätil.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja kasutamise tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Toode sisaldab lenduvaid, kergestisüttivaid lahusteid. Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.