Kiilto Link on elastne mass kuivade ruumide põrandaplaatide alla. Materjal moodustab betooni ja aluspinna vahelise elastse kihi, mis takistab plaatide mõranemist ning aluspinnalt lahtitulekut betooni kokkutõmbumise ja kuivamise tõttu.

Eriomadused

  • patenteeritud toode
  • kergesti pealekantav
  • moodustab elastse laagrikihi 

Materjalid

Rakendus

Kiilto Link on elastne mass, mida kasutatakse põrandaplaatide all kuivas ruumis, näiteks köögis, koridoris, äriruumides, büroodes, jne. Niiskuskindel, kuid ei moodusta veekindlat kilet. Kiilto Link nakkub hästi krunditud betooniga, mille suhteline niiskussisaldus (RH) on 90–95%.
Kiilto Link pinnakattesüsteemil (Kiilto Keraprimer + Kiilto Link + Kiilto Lattialaattalaasti DF) on eriti hea deformatsioonitaluvus.

Aluspind

Aluspind betoon, väiksema koormuse puhul (näiteks korterid) ka tsemendibaasil tasandussegu.

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90 % RH

Erikaal

1,3 kg/l

Hooldustemperatuur

< 60 °C

Kasutustemperatuur

+15 °C kuni +25 °C

Kihi paksus

0,5 mm

Kuivamise kiirus

6–12 h

Kulu

1 kg/m², üks kattekiht

Külmakindlus

Kõvastumine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

15 l

Sideaine tüüp

SBR-lateks

Kasutusjuhend

Aluspind peab olema kuiv, imav, tolmuvaba ja tasane. Kõik nakkumist halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Plaatimisel tuleb arvestada hilisemaid betooni mahumuutustega kaasnevaid pingeid deformatsioonivuukide planeerimisel.
Lihvige betooni pind ja eemaldage sellelt hoolikalt kogu tolm. Kruntige pind veega 1 : 1 lahjendatud Kiilto Fibergum Primeri nakkedispersiooniga ning laske kuivada 1–2 tundi. Vähese koormusega ruumides (näiteks korterid) võib pinna tasandada Kiilto põrandatasandusseguga. Enne kasutamist tuleb Kiilto Link alati segada. Alustage tööd uksest kõige kaugemal paikneva seina äärest ja valage Kiilto Link Fibergum Primeriga krunditud põrandale u 20 cm laiuste ribadena krundiga seina lähedale. Levitage materjali ühtlase kihina kammhõõruti abil ribade suunaliselt, lisades membraani vastavalt töö edenemisele. Toote jaoks spetsiaalselt valmistatud hammastatud kamm jätab sobiva kihipaksuse u 0,5 mm. Kiilto Link on isetasanduv ning jätab pinnale poorid ja augud, mis lasevad aluspinnal hingata. Kiilto Linki võib peale kanda ka värvirulliga. Sel juhul tuleb kindlustada õige kihipaksus (1 kg / m2) ja kanda vajadusel peale mitu kihti. Selle meetodi kasutamisel jääb poore ja auke vähem, mistõttu aluspinna hingamine kannatab. Kandke Kiilto Link kogu alupinnale ja laske kuivada. Pärast kuivamist u 6 – 12 tunni pärast, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest, võite alustada plaatimist. Kasutage plaatimisel sobivat Kiilto tsemendibaasil plaatimissegu. Tihendage aluskonstruktsiooni vuukide kohal olevad vuugid ja projektis ettenähtud kohad Kiilto Masa liimimassi või Kiilto sanitaarsilikooniga. Sõltuvalt betooni niiskussisaldusest ja plaaditava pinna suurusest ja kujust võib deformatsioonivuukide arvu suurendada.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.