Kiilto Gel Primer

Geeljas nakkedispersioon vertikaalsetele pindadele ja kasutamiseks enne plekkpaneelide plaatimist. Veebaasil.

Materjalid

Rakendus

Veebaasil nakkedispersioon imavate ja mitteimavate seinapindade nakkeomaduste parandamiseks enne tasandamist ja plaatimist.

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
- ehitusplaadid, nagu kips- või kiudtugevdatud tsementplaadid (kasutada lahjendamata);
- mitteimavad materjalid, nt värvitud pinnad või PVC-pinnad ning värvitud või PVC-kattega plekk (nt monteeritavad plekist tualetid) (kasutada lahjendamata). Enne nakkedispersiooni pealekandmist tuleb plaaditavalt pinnalt eemaldada vaha, rasv ja mustus leeliselise puhastusvahendiga ning pinda põhjalikult loputada. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;
- betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud (lahjendamine: 1 osa Kiilto Gel Primerit /4 osa vett).

Hea niiskuskindlus. Suure viskoossuse tõttu nakkub lahjendamata Gel Primer hästi vertikaalsetele pindadele. Ei tilgu. Tagab hea nakke aluspinna ja silumis-/tasandussegu vahel. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta nakkedispersiooni toimet. Ei sobi kasutamiseks tasandussegu lisandina.

Aluspõranda niiskus

- betoon < 90% RH

Erikaal

1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kulu

Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m²
lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m².

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras kuivas ruumis 1 aasta.

Pakendi suurused

5 l plastnõu

Värvid

Sinakas-violetne

Kasutusjuhend

Eemaldage tsemendiliim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel lihvige pinda. Kandke nakkedispersioon Kiilto Gel Primer pinnale õhukese ja ühtlase kihina, näiteks rulli või harjaga. Betooni ja tasandussegusid võib tasandada kohe pärast nakkedispersiooni pealekandmist. Laske ehitusplaatidel ja mitteimavatel pindadel kuivada u 1 tund enne tasandamist. Keskkonna tingimused, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna tekstuur ja niiskus mõjutavad olulisel määral kuivamisprotsessi. Seetõttu käsitlege neid juhiseid orienteeruvatena. Tasandada/plaatida tuleb 24 tunni jooksul pärast nakkedispersiooni pealekandmist.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp