Kiilto FlexSilan
Parketiliim

Ühekomponentne veevaba parketiliim, mis sobib eriti hästi laudparketi- ning liistparketi poolelastseks aluspinnale liimimiseks.

Eriomadused

  •  spetsiaalliim parketi aluspinnale liimimiseks
  •  veevaba, smp-liim

Materjalid

Rakendus

FlexSilan on ühekomponentne elastne liim parketi kinnitamiseks. Sobilik kasutamiseks ka küttega põrandatele. ISO 17178 - tugev elastne. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
10 l / 16,5 kg 6411513425107
Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,0% kaalu järgi või 80% RHpuit: 8–12%

Avatud aeg

umbes 30 min (+20°C, 50% RH)

Erikaal

umbes 1,65 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Konsistents

pastat on kerge peale kanda

Kulu

umbes 1,7 m²/l, umbes 1,0 kg/m2

Külmakindlus

külmumine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 9 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud mahuti tuleb ära kasutada 2–3 päeva jooksul.

Pakendi suurused

10 l

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer (SMP)

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Kasutusjuhend

Sobivad aluspinnad on tasandatud betoon-, plaat- ja puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja tolmuvaba ja puhastatud muudest naket halvendavatest materjalidest. Eemaldage enne liimimist lihvides ja tolmuimejaga tsemendipiim. Betooni pinda saab vajaduse korral tasandada sobiva Kiilto tasandusseguga. Betooni ja tasandussegu nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Plaadile liimimisel soovitame kasutada vineerplaati paksusega vähemalt 9 mm või sarnast. Järgige ka parketitootja juhiseid ja kehtivaid riiklikke eeskirju (Soomes SisäRYL 2013). Elastne liim vähendab niiskuse liikumise tõttu puidus pinget aluspinnale, kuid võimaldab mahumuutusi. Tehke tööd normaalse toatemperatuuri ja õhuniiskuse juures. Laske parketilippidel ja liimil kohaneda ruumi temperatuuri ja niiskusega. Kandke liim hammastatud liimilabidaga aluspinnale, kuhu kinnitatakse parkett hiljemalt 30 minuti jooksul. Suruge parkett tugevalt aluspinnale. Kontrollige, et parketi tagakülg on liimiga täielikult kaetud. Parketti ei liimita tapist. Jätke jäikade tarindite, nt seina ja parketi vahele 10–15 mm deformatsioonivuuk. Lihvimine ja lakkimine on soovitatav mitte enne 24–48 tunni möödumist pärast liimimist, sõltuvalt töötingimustest. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lakibensiiniga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp