Kiilto Flex Parketiliim

Ühekomponentne veevaba parketiliim, mis on ette nähtud laudparkett põrandakatte elastseks liimimiseks ja plokk- ning massiivparketi liimimiseks.

Eriomadused

  • väga elastne liim mosaiik-, lipp-parketi, laudparketi ning püstpuuparketi liimimiseks
  • veevaba

Materjalid

Rakendus

Kiilto Flex on keskkonnasõbralik M1 liim parketi elastseks liimimiseks. Pidage meeles, et plokkparkett tuleb liimida otse betoonile, kui plaatidest aluspind ei ole nt põrandakütte tõttu võimalik.

Notching of trowel
Notching of trowel
Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,0% kaalu järgi või 80% RHpuit: 8–12%

Avatud aeg

umbes 30 min (+20°C, 50% RH)

Erikaal

umbes 1,55 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Konsistents

pasta

Kulu

umbes 2 m²/l

Ladustamine

Säilivusaeg avamata originaalpakendis kuni 6 kuud toote valmistusajast, temperatuuril mitte alla +1. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

10 l

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer (SMP)

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Kasutusjuhend

Aluspindadeks sobivad terashõõrutud ja tasandamata betoon (K 35 või tugevam), plaatidest või puidust põrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja puhas ning vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad vähendada nakkuvust. Vajaduse korral tasandage aluspind mosaiikparketile sobiva Kiilto tasandusseguga (nt Fiberflexiga). Sobiv plaatidest aluspind on min. Vineer paksusega 9 mm või sellesarnane. Järgige alati parketitootja juhiseid ja kõiki paigaldamist käsitlevaid riiklikke eeskirju. Elastne liim vähendab niiskuse liikumise tõttu puidus pinget aluspinnale, kuid võimaldab mõõtude muutumist ja deformatsioone. Paigaldamise ajal peab ruumi temperatuur ja niiskus olema tavapärane. Laske enne paigaldamist parketil ja liimil kohaneda ruumi tavapärase temperatuuri ja niiskusega. Kandke liim hammastatud liimikammiga aluspinnale ühtlase kihina umbes 30 minuti jooksul. Suruge parkett korralikult aluspinnale. Kontrollige, et parketilipi tagakülg on liimiga korralikult kaetud. Liimi ei kanta parketi soonde. Jäikade konstruktsioonide nagu seina ja parketi vahele tuleb jätta 10–15 mm liikumisruumi. Sõltuvalt asjaoludest oodake pärast liimimist 24–48 tundi enne lihvimist ja lakkimist. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lahustiga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp