Kiilto Fix plaatimissegu

Tugevdatud plaadisegu

Eriomadused


  • Väikese ja keskmise suurusega keraamilistele plaatidele
  • Sobib küttega põrandatele
  • Sobib hüdroisolatsioonile
  • Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • Niiskuskindel
  • Külmakindel

Materjalid

Rakendus

Vastupidav, vee- ja külmakindel plaadisegu väikeste ja keskmise suurusega seina- ja põrandaplaatide kinnitamiseks. Plaatimise aluspinnaks tsemendibaasil tasandussegud ja -krohvid, betoonist ja kergbetoon, tellis ja kipsplaat. Sobib Kiilto vee- ja niiskustõkkega käsitletud pindadele, poorbetoonplokkide ja -plaatide paigaldamiseks ning põrandaküttega põrandatele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Avatud aeg

30 min (Т=20±2°C, W=50±5%)

Kihi paksus

3–15 mm

Külmakindlus

F35

Ladustamine

12 kuud

Libisemine

≤0,5 mm

MAX TERA SUURUS

< 0,63 mm

Nakketugevus

≥ 1 MPa (betoonaluspind, pärast 28 päeva, 20±2°C, W=50±5%)

Pakendi suurused

20 kg

Puutekuiv

1–3 päeva (temperatuur +20±2°C) olenevalt kihi paksusest ja katte liigist

Segamissuhe

0,2–0,23 l/1 kg segu kohta
(4,0–4,6 l/20 kg koti kohta)

Segu värv

Hall

Sideaine tüüp

Portlandtsement

Tarbimine

3 kg/m 2 , kui kasutate 6×6 mm segukamm-kellut

Valmissegu kasutusaeg

3 tundi (temperatuur 20±2°C)

Kasutusjuhend

Töötingimused: Ruumi ja aluspinna temperatuur peab tööde ajal ja järgmise 3 päeva jooksul olema vahemikus +5...+30 °C. Segu pealekandmise ja kuivamise ajal vältida otsesest päikesevalgust ja tuuletõmbust.
Kuivamisaega mõjutavad oluliselt töötingimused, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna kvaliteet ja niiskus. Seetõttu saab meie soovitustes esitatud andmeid kasutada vaid orientiirina.
Aluspinna ettevalmistus: Aluspind peab olema kuiv, ühtlane, jäik ja puhas. Eemaldage pinnalt vana värv, lahtised osakesed ja niiskuskartlikud materjalid. Väikeste ebatasasuste (kuni 5 mm) tasandamiseks võib kasutada sama plaadisegu. Kui pind on liiga kuiv, niisutage seda enne lihvimist veega.
Parema nakke huvides on soovitatav kruntida pind Kiilto nakkedispersiooniga vastavalt juhisele.
Segu valmistamine: puistake koti sisu puhtasse toatemperatuuril (+10–20 °C) vette aeglaselt ja pidevalt mõõdukas tempos segades. Jätkake segamist, kuni silm ei erista enam segus kihte ja moodustunud on ühtlane tükkideta mass. Enne töö alustamist laske segul 10 minutit seista, seejärel segage see veel kord aeglaselt läbi. Segu tuleb kasutada ära 3 tunni jooksul (+20°C ±2).
Ärge kasutage segu valmistemisel etteantust rohkem või vähem vett, kuna see võib halvendada segu lõpptugevust.
Kasutamine: Kandke segu töödeldavale pinnale plaadikammi sileda poolega. Kammige segukammi hambulise poolega lahti nii suur ala, mille jõuate plaatida 10-15 min jooksul. Suruge plaadid pinnale ja korrigeerige nende asendit õrnade ringjate liigutustega. Vuukimistöödega võib alustada 1–3 päeva möödudes peale plaatide paigaldamist. Värsked plekid saab eemdalda vee või niiske lapiga. Kuivanud toodet saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Pakend
3-kihiline paberkott, keskel polüetüleen, netokaal 20 kg. Hoidke kotte niiskuse eest kaitstud alustel.

Ladustamine.
Kuivas ja suletud keskkonnas kindlalt suletud originaalpakendis ning niiskuse ja pakendikahjustuste eest kaitstud kohas on garanteeritud ladustamisaeg on 12 kuud.

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õigesti kasutamise jaoks peab toote kasutaja tundma kasutusjuhendit ja töötamisjuhendit (kui see on olemas).

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.