Kiilto ER Rulliga pealekantav valmispahtel

Rulliga pealekantav valmispahtel seintele ja lagedele kuivades siseruumides. Sobib ka pritsiga pealekandmiseks.

Eriomadused

  • viimistluspahtel
  • seintele ja lagedele
  • pritsiga pealekantav
  • kerge
  • max kihi paksus 3 mm
  • kulu 1,2 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto ER on veepõhine, kasutusvalmis, rulliga pealekantav universaalpahtel seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab tulevikus tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele.

Erikaal

1,2 kg/l

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

3 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1,2 kg/m²/mm

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

15 l plastmahuti

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

Helehall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto ER on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega. Kandke pahtel pinnale pikaharjaselise rulliga ja siluge teraspahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp