Kiilto Epoxy Cleaner

Kasutusvalmis puhastusvahend epoksü-vuugitäidise jääkide eemaldamiseks plaaditud pinnalt.

Eriomadused

  • kasutusvalmis
  • 300 ml pudel
  • professionaalseks kasutamiseks

Materjalid

Rakendus

Puhastusvahend Kiilto Epoxy Cleaner on eriti happeline puhastusvahend epoksü-vuugitäite jääkide ja kelme eemaldamiseks keraamilistelt plaatidelt ja klaasmosaiigilt. Mitte kasutada marmori ega muude tundlike kivide korral.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Epoxy Cleaner 300 ml 6411513641255
Erikaal

u 1,0 kg/l

Ladustamine

Suletud originaaltaaras temperatuuril üle +5 °C säilib max 3 aastat. Enne kasutamist segage hoolikalt läbi.

Pakendi suurused

300 ml plastpudel

Sideaine tüüp

Happeline eripuhastusvahend

pH

Lahjendamata u 1

Kasutusjuhend

Pärast plaatimise lõpetamist saab värsked vuugitäidise jäägid plaatide pinnalt maha pesta lahjendatud puhastusvahendiga Kiilto Epoxy Cleaner (10ml/1l). Loputage ja kuivatage pind pärast pesemist korralikult.

Kõvastunud epoksü-vuugitäite jääkide eemaldamiseks kasutage puhastusvahendit Kiilto Epoxy Cleaner lahjendamata kujul. Kaitske kindlasti kõiki tundlike materjale (sealhulgas puit, plast ja värvitud pinnad) puhastusvahendi Epoxy Cleaneri eest. Vajaduse korral laske enne kareda käsnaga küürimist puhastusvahendil mõjuda 3–5 minutit. Ärge ületage ajapiirangut, sest sel juhul võib puhastusvahend muuta vuugi välimust. Loputage ja kuivatage pind pärast küürimist korralikult. Vajaduse korral korrake töötlust.

Kiilto Epoxy Cleaneri kasutamisel koos pesuveega või järelpuhastamisel on oluline see põhjalikult puhta veega maha loputada, kuna puhastusvahend muutub aja jooksul kollaseks, määrides vuugide ja plaatide pinnad.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Lisateavet puhastusvahendi Kiilto Epoxy Cleaner kohta leiate toote spetsiaalselt andmelehelt. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.