Kiilto Easyrapid DF Kiiresti kõvenev viimistlussegu 0–5 mm

Kiirkivinev, vähetolmav põrandatasandussegu lõpptasandusteks. Kuni 10 mm aukude parandamiseks. Kõndmiskuiv u 45 min möödudes. Põrandakatte saab paigaldada juba 1–2 tundi pärast tasandamist. Ei vaja kruntimist. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • vähetolmav, väga kiire, lihtne peale kanda, pastalaadne kosistents
  • põrandate lõpptasandused
  • kulu 1,1 kg/m²/mm
  • kõndmiskuiv: 45 min
  • põrandakattega kaetav: 1-2 h 
  • sisetingimustesse

Materjalid

Rakendus

Pastataoline kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks enne põrandakatte kinnitamist 0–5 mm paksuse kihina. Väikestel kohtparandustel ja aukude täitmisel kuni 10 mm paksuse kihina. Paksemate kihtide puhul soovitame kasutada tasandussegu Maxirapid. Easyrapid DF-i ei soovitata kasutada aluspinnale liimitava parketi aluspõranda tasandamiseks. Tänu uuele valemile on toode segamisel peaaegu tolmuvaba.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoon- ja tasandatud aluspindade tasandamisel ja aukude täitmisel ei vaja aluspind eelnevat kruntimist. Remonditavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer.

Pakendi suurus EAN kood
10 kg 6411512083100
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,8 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C25-F6 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

0–5 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,1 kg (u 8–9 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

u 45 min

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud.

MAX TERA SUURUS

u 0,25 mm

Nakketugevus

> 1 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

1–2 h

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

10 kg kott

Segamissuhe

2,8–3,4 l vett / 10 kg kott

Sideaine tüüp

polümeeri-eritsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Survetugevus

C25 (> 25 MPa), EN 13813

Tööaeg

u 15 min.

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, pastataoline mass. Kandke kohe puhtale aluspinnale teraspahtlilabidaga.

Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate tasandamiseks.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp