Kiilto CR DF Kiire niiskuskindel viimistluspahtel 0–5 (10) mm

Väga kiiresti kuivav viimistluspahtel märgadele ruumidele. Saab kasutada ka kuivades piirkondades, samuti õhulekkeparanduste viimistlemiseks märgades ruumides enne katte paigaldamist.

Eriomadused

  • eriti kiire, vähetolmav
  • viimistluspahteldused 
  • kulu 1,4 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 5 mm/1 h, 10 mm/24 h
  • sisetingimustesse
Materjalid

Rakendus

Kiilto CR DF kiire niiskuskindel viimistluspahtel sobib siseseinte ja lagede tasandamiseks. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (nt basseinid). Hüdroisolatsioonimastiksiga kaetud pinna tasandamisel soovitame koos pahtliga kasutada Kiilto tugevdusvõrku. Tasandatud pinna saab katta Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga, üle plaatida või värvida.

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kihi paksus

Laustasandamine 0–5 mm, Kohttasandamine 0–10 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Ladustamine

Avamata pakendis ja kuivades tingimustes 6 kuud

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

PINDAMISKUIV

Üldisel tasandamisel u 1 h, osalisel tasandamisel 24 h

Pakendi suurused

12,5 kg kott

Segamissuhe

3,0–3,4 l vett / 12,5 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Survetugevus

klass CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

20–30 minutit (18 °C)

Värvid

hall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Nõrgad ja lahtised osakesed tuleb eemaldada käsitsi. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada.

Puistake CR DF pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 2–3 minutit ja segage uuesti. Pahtel kantakse pinnale terasest pahtlilabidaga käsitsi. Kui kasutate tugevdamiseks värskesse segusse paigaldatavat Kiilto krohvimisvõrku, siluge pinda teraspahtlilabidaga, et jätta võrk segukihi keskele.

Kandke pahtel pinnale tavalisel toatemperatuuril. Kõvenemis- ja kuivamisaega mõjutavad oluliselt valitsevad tingimused, näiteks ruumi, pahtli ja vee temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus ning suhteline õhuniiskus. Seetõttu saab meie soovitusi võtta ainult üldiste juhtnööridena.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp