Kiilto 30 20–200 mm, pumbatav põrandatasandussegu

Pumbatav põrandatasandussegu siseruumidesse, eriti niisketesse ruumidesse. Tsemendipõhine.

Eriomadused

  • pumbatav
  • valud, täited, kalded
  • kulu 1,8 kg/m²/mm
  • kõndimiskuiv umbes 6 h järel
  • kaetav 100 mm /3 p; 200 mm/7 p 3
  • siseruumidesse

Materjalid

Rakendus

Tsemendipõhine pumbatav põrandatasandussegu siseruumide valude, täidete ja kallete jaoks paksusega 20–200 mm. Hoolikalt silutud pind on hüdroisolatsiooniks valmis. Põrandapinna viimistlemiseks enne põrandakatte paigaldamist soovitame kasutada Kiilto põrandatasandussegu.
1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Kruntige betoon- ja tasandussegu aluspind enne põranda tasandamist veega lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni, 4 osa vett). Väga poorset aluspinda krunditakse kaks korda. Kandke kruntimisvahend pintsliga aluspinnale 1/2–24 h enne põranda tasandamist. Vältige kruntimisaine kogunemist lohkudesse.
2. Ujuv konstruktsioon / nõrk betoonpind, puit- jt. ehitusplaatpinnad:
valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eraldusriba või ehituspaberiga.
Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga.
Valukiht peab olema armeeritud ning paksusega vähemalt 50 mm (nt. # 150 Ø 5). Põrandakütte kaablid/torud tuleb kinnitada armatuurvõrgu külge.

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% suhteline niiskus

KAHANEMINE

≤ 0,8 ‰ (23 °C, 50% suhteline niiskus)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F6 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18...20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

20–200 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,8 kg (u 11–12 l tasandussegu koti kohta).

KÕNDIMISKUIV

u 6 tundi

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis kuni 12 kuud.

MAX TERA SUURUS

u 3 mm

Nakketugevus

> 1 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

u 3 päeva / 100 mm; u 7 päeva / 200 mm (hüdroisolatsioon)

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

25 kg and 1000 kg bag

Segamissuhe

3,5–4,0 l vett / 25 kg kott

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Survetugevus

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Tööaeg

u 1 tund

Kasutusjuhend

Kiilto 30 segatakse sobiva segumikseriga. Vajadusel katsetage pumpa enne kasutamist. Kasutage puhast, jahedat vett (+10...20 °C). Kui pulber on külm, võib selle segada sooja veega (kuni +35 °C). Tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C, et tagada segule sobiv tugevus. Vältige temperatuure üle +25 °C, kuna segu liiga kiire kõvenemine võib muuta pumpamise problemaatiliseks.
Kokkusegatud tasandussegu pumbatakse aluskihile läbi kummivooliku ning levitatakse laiali siluri ja/või laia teraslabidaga. Arvestage, et segu levitamiseks sobiv aeg oleneb otseselt valitsevatest tingimustest.
Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Enne tasandusseguga pinna viimistlemist peab valu olema kuivanud.
Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal
õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse põrandapinnale,
soovitame katta põranda tõrvapapiga või töödelda seda järelhooldus- ja tolmu siduva ainega Kiilto Care, kohe kui see on kõndimiseks piisavalt kuiv. Põrandakate tuleb paigaldada suhteliselt kiiresti pärast tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja kehva nakkumist.
Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda nt järelhooldus- ja tolmu siduva ainega Kiilto Care hiljemalt üks päev pärast tasandamist.
100 mm kiht on hüdroisolatsiooniks valmis umbes 3 päeva pärast ja 200 mm kiht umbes peale 7 päeva möödumist soodsates kuivamistingimustes (+20 °C, suhteline niiskus 50%). Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad tasandussegu kuivamisaega. Järgige põrandakatte paigaldamisel riiklikke nõudeid ja põrandakatte tootja tehnilisi nõudeid aluskihi niiskuse kohta.
Suuremate pindade puhul tuleb arvestada nihkevuukidega.
Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate jaoks.
Ei ole soovitatav, kui parkett liimitakse aluspõranda külge.
Hüdroisoleeritavatel põrandatel, näiteks vannitoa põrand, tuleb valu teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all olevatele pindadele (näiteks basseinid).
NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp