Kestopur 1 C 50 on ühekomponentne polüuretaanliim metallide ja isolatsioonimaterjalide liimimiseks kihtpaneelide tootmisel ehitustööstusettevõtetes.

Eriomadused

  • Lahustivaba
  • Ei sisalda täiteaineid
  • Sobib automaatliimimiseks

Materjalid

Rakendus

Kestopur 1 C 50 on niiskuskõvenev madala viskoossusega ühekomponentne polüuretaanliim. Tekitab tugeva vahu. Sobib nt metalli, isolatsioonimaterjalide ja klaaskiudlaminaadi liimimiseks. Enne täiemahulist kasutamist tuleb läbi viia prooviliimimine. Madala viskoossusega Kestopur 1 K 50 on ideaalne automaatliimimiseks. Pidage meeles, et kõvenemisreaktsiooni ajal tekib väike kogus gaasi, mistõttu kontrollige, et üks liimitav pind on läbilaskev. Ei sisalda lahusteid. Liim vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele.

Erikaal

1,1 kg/dm³

Värvid

Helepruun

Vöö nihketugevus

- SS/SS 6 N/mm²

Viskoossus

u 4000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Avatud aeg

- max 60 min 23 °C / RH 50%
- u 50 min. pihustusvesi 5–10 g/m²

Tarbimine

200–400 g/m² , olenevalt materjalidest

Pressimisaeg

- min 3,5 h 23 °C / RH 50%
- u 120 min pihustusvesi 5–10 g/m²

Ladustamine

Avamata pakend säilib kuni 9 kuud temperatuuril +20 °C ja +30 °C max 4 kuud.

Kasutusjuhend

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eemaldage tolm, mustus, oksiidid, määrdeained jms puhastusvahendiga Kiilto Cleaner 303 ja/või lihvimise teel. Korralikult puhastatud pinda võib nakkumise parandamiseks lihvida. Enne liimi pealekandmist tuleb kogu lihvimistolm eemaldada. Kandke liim ühtlase kihina ühele pinnale. Vee pritsimine (5–10 g/m2) liimikihile lühendab kokkusurumiseks vajalikku aega. Eemaldage värsked liimiplekid kuiva lapiga ning puhastage pind atsetooni või ksüleeniga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Liimi on soovitatav kasutada toatemperatuuril. Siiski saab liimi kasutada ka madalamal temperatuuril (isegi +5°C kuni +10°C), kuid sellistes tingimustes on kõvenemisaeg palju pikem.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp