Akvapur SM 2000

Akvapur SM 2000 fooliumkatte liim mööbli ustele.

Eriomadused

  • Kahekomponentne
  • Vähe hea kvaliteediga sile pind
  • Madal aktiveerimistemperatuur
  • Hea järelkuumustaluvusega

Materjalid

Rakendus

Toodet Akvapur SM 2000 kasutatakse pinnafreesitud MDF- või muude puitalusel tahvelplaatide PVC-fooliumkatete jaoks membraan- või süvatõmbetehnoloogia korral.

Pakendi suurus Toote kood
Akvapur SM 2000 15 kg T2251.015
Sideaine tüüp

PUD

pH

8,5

Segamissuhe

Akvapur SM 2000: 100 kaaluosa
Kõvendaja C: 3–6 kaaluosa

Viskoossus

2000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Tööaeg

Liimi-kõvendaja segu tööaeg on 6–8 tundi.

Kasutustemperatuur

Liimikile aktiveerimiseks on vajalik temperatuur vähemalt 55...60 °C. Liim tuleb aktiveerida 20 tunni jooksul pärast selle pealekandmist.

Hooldustemperatuur

Järelkuumustaluvus 90–100 °C

PINDAMISKUIV

Toatemperatuuril 30–60 min

Ladustamine

Avamata originaalpakendis temp. 20 °C kuni 12 kuud.

Kasutusjuhend

Segage Akvapur SM 2000 hoolikalt kõvendajaga C. Liimitav pind peab olema puhas tolmust, õlidest, määretest jms. Kandke ühtlane kiht liimi tahvelplaadile õhutoega alarõhuga toimiva pihustipüstoli (Airmix®) või kõrgsurve pihustipüstoli abil. Laske liimil kuivada seni, kuni see muutub läbipaistvaks. Kuivamisaja järel kattefoolium eelkuumutatakse ning tõmmatakse ja/või surutakse süvatõmbe- või membraanpressi abil tahvelplaadile. Kui termoaktiveerimine on piisav, siis on liimühenduse (PVC/MDF) järelkuumustaluvus väga suur, u. 90...100 °C. Vaadake fooliumi ja seadme tootja juhiseid.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp