testing services wood industry kiilto pro services

Testimisteenused - puidutööstus

Puidu- ja mööblitööstus, liimpuidu- ja palgitööstus ning akna- ja välisuste tööstus vajavad mitmesuguseid teste, mida saame pakkuda. Meie kvaliteedikontrolli testid põhinevad peamiselt standarditel EN 14080, EN 15497 ja EN 16351.

Liimitugevuse testimine

  • Tõmbetugevus temperatuurivahemikus -70 … + 100 ° C, kuni 10 kN
  • Tõmbetugevus +20 … + 250 ° C, kuni 50 kN
  • Survetugevus temperatuuril + 20 ° C kuni 50 kN
  • 4-punktiline painutuskatse temperatuuril + 20 ° C, kuni 50 kN (näiteks sõrmeliigese tugevuse mõõtmiseks)

IFT Rosenheim test

Test on spetsiaalselt ette nähtud akna- ja ukseraamidele, millel kasutatakse D4-klassi või PVAC-liime. Katse käigus on katsekehad vees ja seejärel kuivatatakse kliimakambris. Kõiki pragusid analüüsitakse ja teatatakse vastavalt juhistele.

Ukse- ja aknaraamide ning muude mittekonstruktsiooniliste puiduühenduste delamiinatsiooni test

Katse on mõeldud EPI- ja PVAC-liimidega (II tüüpi liimid) liimitud ukse- ja aknaraamidele. See on delaminatsioonitest, mille käigus liimitud puidutükki testitakse veega täidetud surveanumas ala- ja ülerõhul ning seejärel kuivatatakse kliimakambris. Kõiki liimühenduste pragusid analüüsitakse ja teatatakse vastavalt standardile.

Delaminatsioonitest lamineeritud palkide, liimpuidust ja CLT-toodete ning muudele konstruktsioonilistele haardumisvõimetele

Test on mõeldud I tüüpi liimidega puidu liimimiseks (näiteks EPI, PUR või MUF). See on delaminatsioonitest EN 14080 (lamineeritud palk ja liimpuit) või EN 16351 (CLT) standarditele kohane kihistamiskatse, mille käigus liimitud puutükki testitakse veega täidetud surveanumas ala- ja ülerõhul ning seejärel kuivatatakse kliimakambris. Pärast testi analüüsitakse liimühenduste mõrasid ja teatatakse sellest kliendile.

Koormustestid parketitööstusele

Kvaliteedikontrollitsüklid parketitööstusele, näiteks keetmine keevas vees ja kuivatamine.

Mööbli testimine kliimakambris, näiteks D3-taseme liimiühenduse jaoks

-20 … + 100 ° C, 0–100% suhtelise õhuniiskuse katsetsüklid mööblile ja välisustele. Katsetsüklid on kohandatud vastavalt kliendi vajadustele.

Peel-test, pealistuste liimimise tugevustest

T-peel või 90° peel – testid puidupõhisele materjalile liimitud katete jaoks.