Teenused

Puhtus seisneb õigetes lahenduste valikutes ja toodete õiges kasutamises. Pakume klientidele vajalikku tehnilist teenindust, toote- ja hügieenikoolitust ning eksperdiabi erinevate tervishoiusektoritele sobivate hügieenilahenduste leidmisel.