Tähelepanu tuleb pöörata uutes hoonetes leiduvate kemikaalide kogusele

Ehitusmaterjalide mõju siseõhule tuleb rohkem uurida.

Ehitusmaterjalide heitmeklassi M1 peetakse sageli hea siseõhu garantiiks. M1-klassifikatsiooni eesmärk on soodustada väikeste heitkogustega toodete väljatöötamist ja kasutamist ehituses. FCB äriüksuse juhi Juhani Pirineni sõnul on klassifikatsiooni kasutamine kemikaalitasemeid uutes hoonetes väga suurel määral vähendanud.

„M1-klassifikatsioon tagab, et tooted tekitavad vähem heitmeid. Klassifikatsioon ei saa aga tagada täielikult heitmevaba ehitust ja M1 kriteeriumite täitmine ei ole siseõhuprobleeme elimineerinud.

Pirinen märgib, et kuigi heitmevabade materjalide kasutamisele pööratakse rohkem tähelepanu, on elamutes elavad inimesed muutunud tundlikumaks. Klassifikatsiooni teeb problemaatiliseks asjaolu, et see mõõdab ainult osa põhimaterjalide heitmeid.

Pirinen lisab, et ka mööblimaterjalide heitmetel on sageli siseõhu kvaliteedile oluline mõju. Uued materjalid tekitavad paratamatult heitmeid ja kuigi M1-klassifikatsioon elimineerib kõige halvemad toksiinid, võivad ehitise kasutajad olla individuaalsete kemikaalide vastu ülitundlikud.

„Kui mööblil või pinnamaterjalil on lõhn, siis vabaneb õhku ka kemikaale. Seetõttu on mõttekas uut hoonet vähemalt paar kuud ventileerida. Leida tuleb ka uusi desensibiliseerimismeetodeid, sest täielikult heitmevaba ehitust ei ole olemas. Isegi nn roheline ehitus kasutab materjale, mis tekitavad siseõhku heitmeid.

Rohkem uuringuid

Pirinen leiab, et siseõhuprobleeme ja ehitusmaterjale tuleb rohkem uurida.

„Vaja on rohkem uuringuid, et selgitada välja, milliseid keemilisi ühendeid ei tohiks siseõhku vabastada ja milliseid materjale peaksime vältima. Teemat tuleks uurida ka meditsiinilisest vaatenurgast.“

Pirinen lisab, et probleemsed hooned sisaldavad teadaolevalt erinevaid keemilisi ühendeid.

„Aga me ei tea, millised nendest ühenditest on kahjulikud ja millal neid tuleks vältida. Samuti muutuvad nendele ühenditele tundlikuks ainult mõned inimesed, nii et see probleem ei puuduta kõiki.“


Jaga seda lehte