Parem kaitse ja tõhusam keskkonnasõbralikkus

Kiilto hakkab kasutama taaskasutatavat, hermeetilist ja ilmastikukindlat tootepakendit. Lisaks nende suuremale keskkonnasõbralikkusele tagab uus pakend toodetele ka parema kaitse. Erinevalt vanast paberkattega laminaatkotist on uued kotid ka täielikult taaskasutatavad.

Kiilto otsus muuta koti materjali ja minna üle uuele pakendile on hoolika kaalutlemise ja uurimistöö tulemus. Kiilto tegevdirektori asetäitja Mikko Viljanmaa sõnul oli üheks kõige olulisemaks kriteeriumiks see, et uus materjal on taaskasutatav.

„Muudatus sobib Kiilto üldise seisukohaga jätkusuutlikkuse ja vastutuse osas. Selle asemel, et toota põletamisele minevaid segujäätmeid, on meie pakendid nüüdsest täielikult ringlussevõetavad ja taaskasutatavad plastpakendid.“

Uus pakend võetakse kasutusele etappidena. See on umbes 1,2 miljoni euro suuruse investeeringuga uutesse tootmisseadmetesse ja asjakohasesse paigutusse osutunud juba üpris suureks muudatuseks. Viljanmaa sõnul teeb Kiilto selles suurusjärgus investeeringuid pidades alati silmas toote kogu elutsüklit.


Osa tööstuse keskkonnaeesmärkidest

Ehitus- ja lammutusjäätmete osas on kehtestatud jäätmete vähendamise nõue 70 protsendi ulatuses, mis tuleb täita 2020. aastaks. Tänu pakendimuutustele on Kiilto paremini võimeline täitma keskkonnaalaseid eesmärke, mis on seotud mitte ainult jäätmetekkega, vaid ka transpordiheitmetega, pakendite taaskasutatavuse, tootmises esineva raiskamise ja ettevõtte toodete nõuetekohase kasutamisega.

Pakendimuutused toovad kaasa ka kulude kokkuhoiu, sest segajäätmete maksud ja transpordikulud on ehitusettevõtetele suured kulud.

„Uued homogeensed polüetüleenpakendid saab viia plastmassi kogumispunktidesse. Jäätmete vähendamisega tahame aidata teistel tööstuses tegutsevatel ettevõtetel vähendada oma keskkonnamõju ja ka nende jäätmetega seotud kulusid,“ ütleb Viljanmaa.

Vähem materjali raiskamist

Viljanmaa märgib, et traditsioonilised kotid on seestpoolt perforeeritud, sest erinevalt polüetüleenpakendist peavad nad kottide täitmise ajal võimaldama õhu väljumist.

„Tavaliste kottide puhul eemaldatakse kotist kogu õhk pika aja jooksul. Uus pakend aga suletakse ja tehakse täiesti õhukindlaks juba tootmisliinil.“

Traditsiooniliste kottide paberpind on põhjustanud tehases ka tootmisprobleeme. Kui paber puutub kokku tehase õhuniiskusega, võib see põhjustada materjali raiskuminemist.

„Oleme tähele pannud, et masin tühjeneb uuel liinil paremini ja seda tuleb vähem puhastada. Üldiselt läheb vähem materjali raisku.“

Suurem kasutajasõbralikkus kõigile

Kiilto tehases käib tootmine uuel pakendamisliinil täies hoos. Liinilt tulevad TopPlan kotid näevad välja kompaktsed ja tihedalt suletud.

Viljanmaa sõnul on uue pakendi üks peamistest omadustest hermeetilisus.

"Tavalised paberkattega laminaatkotid ei ole täiesti õhukindlad, nii et kui tootekott visatakse näiteks auto pagasiruumi, paiskub üles tolmupahvakas. Uus pakend on täiesti õhukindel ja ei tekita tolmuprobleeme ei meie klientidele ega tehase töötajatele. Selle tulemuseks on paremad töötingimused ja ergonoomika mõlemale osapoolele.“

Uued kotid on vanadest ka väljanägemiselt erinevad ja seda mitte ainult erineva pinnamaterjali poolest.

Vanade kottide puhul oli trükikvaliteet alati partiist partiisse veidi erinev.

„Õhukindel ja tugev materjal on hea trükipind ja selleks, et seda ära kasutada, soovisime anda toodetele ka uue väljanägemise. Oleme investeerinud ressursse, et muuta uue pakendi välimus ja tekst informatiivsemaks. See teeb toote valimise ja kasutamise lihtsamaks,“ ütleb Viljanmaa.

Ilmastikukindel pakend paremaks hoiustamiseks

Hermeetilised ja ilmastikukindlad kotid muudavad toodete hoiustamise lihtsamaks ja aitavad tagada, et nende hea seisukord püsib ka karmides tingimustes. Tänu sellele läheb vähem materjali raisku.

„Kotte saab transportida ja hoiustada turvalisemalt kui enne, ilma et toode saaks ilmastikutingimuste tõttu kahjustada. See ei ole enam probleem isegi siis, kui ehitusplatsil sajab vihma või lund, sest ilmastikukindlad kotid saavad hakkama ka karmides tingimustes. Just see oligi põhjus, miks otsustasime muudatuse sisse viia kõigepealt põrandatasandussegudega, sest need on säilivuse osas ühed meie kõige kriitilisemad tooted,“ räägib Viljanmaa.

Vanade paberkattega laminaatkottide tootmisliin on uue koti tootmisliini kõrval endiselt töös. „Pakendimuutused puudutavad esmalt põrandatasandussegusid ja uus pakend jõuab klientideni suvel. Nii omandame me uue pakendiga mõningaid kogemusi ja selgitame välja seadmete võimsuse ning selle, mil saame muudatuse laiendada ka oma tsemendipõhistele liimidele, kipskrohvisegudele ja mörtidele.“

Jaga seda lehte