Majades esinevad siseõhuprobleemid on suuresti tingitud puudulikest juhistest

Siseõhuprobleemide põhjuseid on mitmeid. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus on uurinud munitsipaalhooneid ja üldiselt saab öelda, et üks kolmandik probleemidest on põhjustatud projekteerimisvigadest, üks kolmandik ehitusvigadest ja üks kolmandik hoone kasutamisest.

Juhani Pirineni, FCG äriüksuse juhataja sõnul on suur enamus hoonekahjustustest põhjustatud puudulikest ehitamisjuhistest. Pirineni sõnul on isegi kehtivate määruste põhjal keeruline ehitada hooneid, mis ei hakkaks teatud aja pärast siseõhuprobleemide käes vaevlema.

„Kuni 40 protsenti vanade majade kahjustustest on tingitud vigadest ehitusjuhistes. Juhiste järgimisest pole kasu, kui juhised olid puudulikud,“ ütleb Pirinen.

Sageli kasutatakse teatud materjale kohtades, kus need tingimustele lihtsalt vastu ei pea.

„Kui betoonplaat pannakse näiteks vastu kapillaarset pinda ja selle peale paigaldatakse orgaaniline materjal, näiteks puit, saab konstruktsioon tõenäoliselt varem või hiljem kahjustada.

Välisseinad ja muud välisõhuga kokku puutuvad struktuurikihid on samuti ohus. Kahjulikud mõjud üha suurenevad, sest kliimamuutused teevad meie sügised pikemaks, soojemaks ja märjemaks.

„Need struktuurikihid puutuvad kokku tingimustega, mis võivad soodustada sügisel hallituse teket lihtsalt sellepärast, et need on õues. See nähtus on tõenäoliselt enamikele inimestele tuttav. Kui jätta puitlaud sügisel hoovi, tekib selle pinnale paari kuuga hallitus.

Pirinen lisas, et täiesti probleemideta hoonete ehitamine võib Soome ilmastikutingimustes olla võimatu.

„Isegi uued hooned vajavad hooldamist ja olelustsükli planeerimist, kui soovime, et need püsiksid heas seisukorras aastakümneid. Pika elueaga hoonete ehitamine on väljakutse. See tähendaks pehme soojustuse kõrvalejätmist ja erinevate kivimaterjalide kasutamist ning hoone kasutamine nõuaks lõppkokkuvõttes palju rohkem energiat.“

Siseõhuprobleemide üle on käimas palju elavat arutelu. Pole ime, et paljud omavalitsused otsivad pingeliselt siseõhuprobleemidest tingitud väljakutsetele lahendusi. Siseõhk, niiskusprobleemid, energiatõhusus ja näiteks materjalide valik hõlmavad suurt hulka andmeid, mis põhinevad mõõtmistel ja uuringutel, kuid rolli mängivad ka paljud arusaamad, eeldused ja probleemiga seotud lahendamata küsimused.

Jaga seda lehte