Kiirustamine on kvaliteetse ehitamise vaenlane

Kõigest kuu aega lisakuivamist võib hoone eluiga pikendada. Kiirustamine ja ehitamine ei sobi hästi kokku. FCB äriüksuse juht Juhani Pirinen on uurinud põhjalikult siseõhuprobleeme ja tema sõnul on uutes hoonetes esinevate probleemide suurimaks põhjuseks töö tegemisel kiirustamine.

„Kiirustamine põhjustab palju probleeme. Betoon võib kergesti liiga märjaks jääda, mis võib põhjustada liimainele ja plastkattele kahjustusi. Ventilatsioon ei ole sageli õigesti reguleeritud ja sellest tulenevalt on ka rõhu suhtarvud valed. Ventilatsiooni tuleb korrektselt reguleerida, et siseõhu rõhk ei oleks mingil juhul liiga kõrge ega liiga madal.“

Pirineni sõnul on probleemiks see, et meid on õpetatud kiirustades ehitama. Finantskvartalitel põhinev suhtumine ei ole ehitusmaailma lihtsalt sobiv.

„Me raiskame projekti planeerimisel hoone ehitamise üle otsustamisel väga palju aega. Kui otsus langetatakse hoone ehitamise kasuks, peaks see püsima vähemalt sada aastat. Arvestades hoone kogu elutsüklit tundub projekti kiirustamine mõne nädala võitmiseks absurdne, eriti kui selle tagajärjed võivad olla katastroofilised.

Kui kiirustamine kõrvale jätta, muutub ka ehitamine.

„Kliendid peaksid kaasama niiskuskontrolli koordinaatoreid ja uskuma, mida spetsialistid neile räägivad. Loomulikult otsustavad lõpetamise tähtaja kliendid, kuid kiirustamine ei ole tavaliselt kasulik. Õnneks mõistavad paljud kliendid seda loogikat,“ ütleb Pirinen.

Pirinen märgib, et kõigest kuu aega lisakuivamist on määrav ja ennetab materjalide potentsiaalset halvenemist.

„Kui näiteks koolimaja ehitus lõpetatakse mai lõpus, tuleks seda ventileerida kogu suve kuni järgmise kooliaasta alguseni. See vähendaks uutest materjalidest tulenevat emissiooni ning siseõhu kvaliteet oleks õpilaste naasmise ajaks hea.“

Siseõhuprobleemide üle on käimas palju elavat arutelu. Pole ime, et paljud omavalitsused otsivad pingeliselt siseõhuprobleemidest tingitud väljakutsetele lahendusi. Siseõhk, niiskusprobleemid, energiatõhusus ja näiteks materjalide valik hõlmavad suurt hulka andmeid, mis põhinevad mõõtmistel ja uuringutel, kuid rolli mängivad ka paljud arusaamad, eeldused ja probleemiga seotud lahendamata küsimused.

Jaga seda lehte