Kiilto võtab käsile suurimad proovikivid, millega näevad vaeva mitmekihiliste põrandakatete tootjad

Ootused nii tootjatele kui ka mitmekihilistele põrandakattematerjalidele üha suurenevad. Ostjad muutuvad aina nõudlikumaks esteetilise külje suhtes, sundides paljusid ettevõtteid kasutama eri puiduliike, sealhulgas eksootilist puitu, mis tekitab mitmeid tootmisprobleeme.

Eksootiline puit – liimimisprotsessi katsumus

Eksootilist puitu on keerulisem töödelda ja liimivaliku seisukohalt on see väga nõudlik. Niisuguse puidu struktuur ja jääkainete sisaldus võivad vähendada nakkuvust, mis takistab oluliselt liimimisprotsessi.

Teine probleem on mitmekihilise põrandakatte tugevuse ja vastupidavuse suurendamine tulenevalt nende kasutamisest eri tüüpi ruumides ja põrandakütte mõjust. Muud olulised tegurid hõlmavad põrandakatte asukohta (kas see puutub kokku veega või satub päikesevalguse kätte?) ja selliseid tingimusi nagu niiskus ja tsüklilised (igapäevased või -kuised) muutused. Päikesevalguse käes olemise tõttu pind soojeneb, eriti tumedate põrandalaudade puhul. Mitmekihilise põrandakatte tootmisel on oluline valida õige liim. Seda tingib asjaolu, et praegu on moes suured terrassi- ja rõduaknad, kust langeb põrandale rohkesti päikevalgust, pärast päikeseloojangut aga langeb temperatuur järsult ja kiiresti. See tekitab suuri termilisi pingeid, mida liim peab suutma taluda. Niisugustel juhtudel on nõutavad WATT '91 (DIN EN 14257) kohased liimid.

Keskmiste kihtide kokkuliimimine

Oluline on kasutada tugevuse suurendamiseks eri põhimikke. Need võib valmistada täispuidust (enamasti madalama klassi või kvaliteediga), vineerist või HDF-kiudplaadist, mis on järjest levinum. Keskmise kihi jaoks kasutatakse tavaliselt mändi, kuuske või pealmise kihi töötlemisjääkidest saadud puitu. Männi korral on sage probleem rohke vaik või muude puidurikete (nt oksakohtade) esinemine. See võib nakkuvust vähendada ja raskendada liimi sügavale materjali sisse tungimist, mille tagajärjel võib liimühendus lahti tulla. Kõige sagedamini ilmneb see alles põranda kasutamisel.

Vineerist ja HDF-kiudplaadist põhimike kasutamine tekitab tootjatele palju probleeme alates masintöötlemise protsessist ja lõpetades liimimisega. Põrandakatte jaoks puidupõhiste põhimike kasutamine põhjustab väga sageli deformeerumist, näiteks keerdumist ja kaardumist, mistõttu ei saa valmistoodet kasutada. Sellised materjalid nõuavad tootjatelt kiirelt kõvastuvate, suure tahke aine sisalduse ja hea algnakkega liimide kasutamist, mis loovad tugeva liimühenduse ja väldivad deformeerumist. HDF-kiudplaadist põhimiku pind võib tekitada veel ühe probleemi, nimelt vähendab see liimi võimet selle külge liimida. Lihtne lahendus oleks kasutada mitmekesiste liimimisomadustega liime, mis nakkuvad väga hästi paljude keeruliste materjalidega (sealhulgas HDF-kiudplaatidega).

Mitmekihiliste põrandakatete tootjatele oleks kasulik täpselt teada, kuidas nende tooteid kasutama hakatakse ja kuhu need paigutatakse. Harilikult tootjal aga selline teave puudub, seega on neil vaja mõelda kõikvõimalikele kasutusviisidele ja stsenaariumidele, mis võivad mõnikord suuresti erineda toote algsest sihtotstarbest. See sunnib neid kasutama parimat pinnaviimistlust, töötlus- ja liimimistehnoloogiat.

Liimimise tähtsus tootmisprotsessis

Liimimisprotsess mõjutab oluliselt valmistoote kvaliteeti, ehkki moodustab väikese osa toote maksumusest. Seetõttu ongi ülioluline kasutada materjalide kokkuliimimiseks tippkvaliteediga ja sobivalt valitud liime.

2h. M1-sertifikaadiga liim muudab valmis mitmekihilise põrandakatte kasutamise ohutuks.

Tööviljakuse järsk tõus Kiilto uue D3 PVAc liimiga

Üks Kiilto uusimaid pakkumisi puitpõrandakatete tootjatele on liim Kestokol D 320 HF, mille formaldehüüdi sisaldus on alla 20 ppm, nagu näeb ette standard ISO 15373. See on alternatiiv väga populaarsetele uurea-formaldehüüdvaigu põhistele toodetele ega tee järeleandmisi liimimisomaduste või -kvaliteedi arvelt. See on ideaalne liim põrandakatete tootmiseks kuumpressi liinidel ja üha sagedamini kasutatavates kõrgsagedupressides. Kuni 40-sekundilise pressi all olemise aja ja pikema töödeldavusajaga aitab see kaasa väga suure tööviljakuse saavutamisele, sest võimaldab pidevat tootmist, nii et liin on kogu aeg töös. Sellel tootel on suur soojustakistus (WATT '91).

Jaga seda lehte