Kiilto vähendab oma pakkematerjali plastijäätmete hulka

Kiilto püüab oma töös pidevalt leida keskkonnasäästlikumaid lahendusi. Plastijäätmete vähendamiseks otsib Kiilto oma tootmisüksuste jaoks uusi pakkematerjale.

Kooskõlas keskkonnalubadusega muudab Kiilto oma tegevust järjepidevalt keskkonnahoidlikumaks ja jätkusuutlikumaks. Kiilto on võtnud eesmärgiks vähendada toodete pakendamise ja transportimisega kaasnevate plastijäätmete hulka. Selleks on ettevõte näiteks asendanud varasemad pakkekiled õhemate ja ökoloogilisematega. Norras aga on praegu algatatud projekt Modell X, mille käigus soovitakse vahetada Kiilto dosaatorite plastpakend paberpakendi vastu.

Suurem tööjõudlus ja väiksem plastikulu tänu uuele masinvenitatavale kilele

Umbes aasta eest algatas Kiilto projekti uue masinvenitatava kile leidmiseks Turku ja Hankasalmi tehaste ja Raisio laoüksuse jaoks. Kile väljavahetamise eesmärk oli muuta töö kiiremaks ja suurendada tööjõudlust, kasutades seejuures kilet, mida kuluks senisest vähem.

Masinvenitatavat kilet kasutatakse kaubaalustele laotud müügipartiide kinnitamiseks transpordi ajaks. Varem kasutas iga tootmisüksus eri tüüpi kilet. Kuna eri asukohtades tuleb pakendada erinevaid tooteid ja nendes kasutatakse erinevaid kiletamismasinaid, pidi uus kile seega sobima kõigi kolme asukoha jaoks.

Pärast mitmeid katsetusi leiti kõigi kolme jaoks sobiv kile, mis tagas väiksema materjalikulu juures varasemaga võrdväärse tulemuse.

Nüüdseks on uus masinvenitatav kile olnud kasutuses juba peaaegu terve aasta ja see on andnud häid tulemusi. Uus kile aitab aastas säästa 5000 kg plasti. Tänu sellele vähenevad nii kulutused kui ka CO2-heitkogused.

„Tänapäeval tasub tootearenduse vallas silmad ja kõrvad lahti hoida. Nii leiame ideid uute otstarbekate ja jäätmeid vähendavate lahenduste jaoks,“ sõnas projektiga tegelenud Kiilto ostukonsultant Terhi Kirri.

Pealerullitav liim koos masinvenitatava kilega

Masinvenitatavale kilele lisaks seatakse tooted transpordivalmis osalt plastivabade lahenduste abil. Kiilto kuivsegutehases kinnitatakse 20-kilosed kilekotid kaubaalustele liimiga.

„Kui kilekotid kasutusele võeti, saime peagi aru, et nende ladumiseks kaubaalustele on vaja liimi. Kotid on libeda pinnaga ja ilma liimita kipuks nad transpordi käigus ringi libisema ega hoiaks seda vormi, milles nad kaubaalusele laoti,“ selgitas tootmisjuht Joonas Kupiainen.

Peale liimi kasutatakse kaubaaluste kooshoidmiseks ka kilet, aga selle peamine eesmärk on hoida ära toodete saastumine transpordi käigus. Kile kasutamine ei käi aga mõtlematult. Tootmisüksus on viimase poole aasta vältel kasutanud uut kilet, mis on senisest õhem, ja aidanud vähendada plastijäätmete hulka.

Norra on seadnud eesmärgi vähendada plasti ja suurendada paberi kasutamist

Norras töötatakse praegu projekti Modell X kallal, mille eesmärk on uurida võimalusi samanimelise dosaatori pakkematerjalide vähendamiseks ja edasiarendamiseks.

Modell X on Kiilto esimene dosaator Norra turul, mis kasutab andureid, et doseerida vedelikke (nt seep või desinfitseerimisvahend) kontaktivabalt otse kätele. Tehnoloogia pole iseenesest küll uus, aga seda on kohandatud Kiilto toodete jaoks.

Plastkestaga dosaator on pakendatud pappkasti. Projektimeeskond otsib praegu sobiva kvaliteediga paberit, mida võiks kasutada pakendis mullikile asendamiseks. Varem pakendis olnud vahtplastitükikesed on juba kõrvale heidetud. Samuti on kavas vahetada seadmega kaasas olev paigaldustarvikute kilekott paberümbrise vastu.

Projekti eesmärk on leida võimalikult palju kasutust ringlussevõetavatele materjalidele ja ühtlasi muuta ringlussevõtmine Kiilto klientide jaoks lihtsamaks.

„Plast on samuti ringlussevõetav, aga iseasi, kas tihe paigaldamisgraafik võimaldab seda korralikult teha. Plasti vähendamine ja selle asendamine papiga teeb ringlussevõtmise kliendi jaoks lihtsamaks“, sõnas Kiilto kategooriajuht Tuomas Jaatinen.

Üleliigse pakkematerjali vähendamine muudab pakendid kergemaks, mis omakorda tähendab väiksemaid transpordikulusid. Transport on üks peamisi põhjuseid, miks pakkematerjali hoolikas valimine on sedavõrd oluline. Pakend peab suutma seadmeid korralikult kaitsta ja ennetama transpordi käigus tekkida võivaid kahjustusi.

Modell X ei ole sugugi ainus projekt, mille raames katsetab Kiilto senisest keskkonnahoidlikumate pakkematerjalidega.

Jaatinen täpsustas: „Püüame ka teistes tootekategooriates kasutada võimalikult palju ringlussevõetavaid materjale. Maailm vajab toimivaid, keskkonnasäästlikke ja uuenduslikke lahendusi.

Jaga seda lehte