Kiilto plaanib saavutada keskkonna vallas juhtivat positsiooni, mille tulemuseks on pühendumine keskkonnale

Pikaajalised eesmärgid, ohutus ja kõrge kvaliteet on alati olnud Kiilto ettevõtmiste lahutamatu osa. Keskkonnaga seotud vastutus on osa meie tegevusest. Pideva täiustamise soov väljendub meie püüdlustes kasutada üha enam keskkonnasõbralikke toormaterjale, osaleda ringmajanduses ja kasutada energiat tõhusalt. Meie tegevusi juhib soov olla omas valdkonnas keskkonnaga seotud küsimustes juhtival positsioonil.

Me saavutame selle juhtrolli oma tegevuse kaudu. 2018. aasta kevadel käivitasime Soomes projekti „Pühendumine keskkonnale“, mille eesmärgiks oli seada endale konkreetsed, ambitsioonikad ja mõõdetavad keskkonnaalased eesmärgid, millel oleks oluline efekt positiivse keskkonnamõjuga ettevõtmistele. Projekt on jaotatud lõikudeks ja kasutatavad meetmed hõlmavad materjalivalikuid, pakendamist ja logistikat, teenuseid ning energialahendusi.

Eelmise aasta lõpuks oli ambitsioonikas keskkonnaalase juhtpositsiooni saavutamise eesmärk saanud selge kuju vastavate konkreetsete lubaduste näol:

  • rohelised materjalivalikud: oleme juhtiv ettevõte ringmajanduse alal;
  • roheline pakendamine ja logistika: positiivsed keskkonnamõjud on meie pakendamislahenduste alusmüür;
  • rohelised teenused: Kiilto Pro Services pakub ettevõtluse parimaid ringmajanduse lahendusi;
  • roheline energia: kõik meie ettevõtte tegevused on aastaks 2028 süsinikuneutraalsed.

Kõik Kiilto töötajad hoolivad keskkonnast

Projekt ei piirdu kvaliteedi ja ohutuse eest vastutava personaliga. Kõik Kiilto töötajad hoolivad keskkonnast. Me tunneme, et keskkonna eest vastutamine tähendab enamat kui lihtsalt seaduste ja soovituste järgimine. Keskkonnast hoolimine algab nii meie suhtumisest kui ka mõtteviisist. Ainult siis, kui soovime tõeliselt keskkonnasõbralikumad olla, saame muuta oma hoiakud kogu organisatsiooni läbivateks protsessideks ja töökultuuriks. Just seda soovimegi tulevikus oma suhtluses rohkem rõhutada, kuna usume teistele tugevate ja järjekindlate eeskujude andmise jõusse.Lisaks meie enda tegevuse parandamisele on meie eesmärgiks edendada keskkonnasõbralikku otsuste langetamist, avaldades mõju erinevate projektide ja foorumite kaudu. Soome pereettevõttena on meil lihtne mõista looduskeskkonna olulisust ja ainulaadsust. Meie keskkond on murekoht, mida me kõik jagame. Seetõttu soovime aidata ka oma klientidel suurema keskkonnateadlikkusega tegutseda, suurendades samal ajal heaolu ning rajades jätkusuutlikku tulevikku.

100 aastat teerajajana

Me oleme ohutute ja keskkonnasõbralike lahenduste saavutamise nimel pikalt ning kõvasti tööd teinud. Näiteks on Kiilto ehituse alal esimene tootja, kes on saanud Soome M1 klassifikatsiooni ehitusmaterjalidele, mida kasutatakse ettevõtte kõigis niiskete ruumide süsteemides. Meie puhtuse ja hügieeniga seotud lahendused kannavad reeglina keskkonnamärgist Põhjamaine Luik. Ent keskkonnaalased kaalutlused ei piirdu meie toodete ning teenustega. Läbi kogu ettevõtte ajaloo leidub näiteid sellest, et Kiilto on keskkonnaküsimustes alati visionäär olnud. Tänapäeval on kõigi käimasolevate projektide keskkonnamõjude hindamine ja nende projektide rakendamine kooskõlas roheliste põhimõtetega Kiilto tegevuse lahutamatu osa.


Eva Solja

Kiilto OY Brändi ja Kommunikatsiooni Direktor

Jaga seda lehte