Kiilto ja Woodly kavatsevad turule tulla uuenduslike puidupõhiste pakenditega

Keemiatööstustoodete valmistaja Kiilto ja Soome ettevõte Woodly, kes on töötanud välja uuendusliku puidupõhise plasti, tegelevad üheskoos Kiilto kodupuhastusvahenditele sobivate Woodly pakendite loomisega. Esimesed uuenduslikud pakendid on kavas turule tuua 2021. aasta lõpuks.

Kiilto on seadnud endale eesmärgiks olla oma valdkonna keskkonnaliider ja ökopakendid on selge samm selle eesmärgi saavutamise suunas. Woodly pingutab aga taastumatute loodusvarade kasutamise ja CO2 heitkoguse vähendamise nimel, pakkudes ökoloogilisemaid alternatiive tavapärastele fossiilset päritolu materjalidel põhinevatele plastidele.

„Kiilto kaubamärk on seadnud selged keskkondliku vastutuse eesmärgid, mida soomlased tunnustavad ja hindavad. Woodly ülesanne on nende eesmärkide saavutamisele kaasa aidata. Koostöö avalikustamine on märgiline tähis teel rohelisema tulevikuni,“ kommenteeris Woodly tegevjuht Jakko Kaminen.

Kiilto eesmärk on kasutada 2025. aastaks 70% ulatuses pakendeid mis on valmistatud ringlussevõetud või taastuvast materjalist või korduskasutatavad. Woodly põhitoormeks olev tselluloos pärineb vastutustundlikult majandatud ja FSC sertifikaadiga metsadest. Puidupõhist plasti saab kasutada erinevate pakendite jaoks ja selle tootmiseks kasutatakse samu meetodeid nagu tavalise fossiilset päritolu plasti puhul. Pärast kasutamist saab Woodly pakendid plastina ringlusse võtta.

Kiilto teadus-, arendus- ja innovatsiooniosakonna juhataja Oili Kallatsa: „Meie jaoks on tähtis väljendada Kiilto keskkonnaväärtusi konkreetsete tegudega. Nagu mitu teistki ettevõtet oleme juba teatanud oma eesmärkidest seoses ökopakenditega. Paraku pole turul olemas sobivaid alternatiive fossiilseid materjale kasutavatele pakenditele ja just seetõttu võtsimegi ülesandeks sobivad pakendid koos Woodlyga ise välja töötada.“

Uute pakendite väljatöötamine on juba täies hoos.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
Kiilto:
Oili Kallatsa, teadus-, arendus- ja innovatsiooniosakond
Tel +358 505 769 243, Oili.kallatsa@kiilto.com
www.kiilto.com

Woodly:
Jaakko Kaminen, tegevjuht, Woodly Oy
Tel +358 405 900 035, jaakko.kaminen@woodly.com
www.woodly.com

Martta Asikainen, tehnikajuht
Martta.Asikainen@woodly.com
Tel +358 406 743 733

Jaga seda lehte