Kiilto investeerib päikeseenergiasse

Kiilto investeerib taastuvenergiasse. Lempäälässe paigaldati Soome suurimat katusele rajatud päikeseelektrijaama.

Lempäälä jaama katustele oli 2019. aasta lõpuks paigaldatud kokku 3060 päikesepaneeli.

Kiilto tehnikajuht Vesa Juhannusvuori ütleb, et neist paneelidest saab Soome suurim katusele rajatud päikeseelektrijaam.

„Jaama võimsus on umbes 1 MWp. See hakkab aastas tootma ligikaudu 800 000 kWh elektrit, mis on umbes 15% Lempäälä jaama elektrienergia kulust.“

Juhannusvuori sõnul plaanib Kiilto kooskõlas oma projektiga „Meie keskkonnalubadus“ investeerida süsinikuneutraalsesse elektrisse.

„Kiilto on lubanud, et 2028. aastaks kasutab ettevõte vaid taastuvenergiat. Lempäälä uus päikeseelektrijaam on suur samm selle eesmärgi saavutamise poole.“


Suur tehnoloogiline hüpe

Kiilto on varemgi päikeseenergiale teed sillutanud. Lempäälä vanem, 2008. aastal valminud päikeseelektrijaam oli samuti ehitamise ajal suurim omasugune Soomes.

„Nüüd, kümmekond aastat hiljem, on päikesepaneelide tehnoloogia nii palju arenenud, et oli mõistlik soetada uued paneelid, sest need on palju võimsamad.“

Juhannusvuori lisab, et paneelid on nüüd ka palju odavamad, kuna investeeringu tasuvusaeg on lühem.

„Veel üks erinevus on see, et paneelide paigaldamise konstruktsioonid on kergemad ja katusele lihtsamini monteeritavad. Seetõttu saame pea kõiki päikeserohkeid katuseid energia tootmiseks kasutada.“

Juhannusvuori ütleb, et enne selle investeeringu tegemist kaalus Kiilto elektri ostmist sertifitseeritud taastuvenergia tootjalt.

„Kuid oma elektritootmisesse investeerimine tundus mõistlikum lahendus.“

Veteranid jätkavad tööd

Lempäälä vanad paneelid ei hakka veel kaugeltki pensionile minema. Ringmajanduse vaimus läheb enamik neist meie Vantaa lattu, kus ehitatakse uut 46 kWp võimsusega päikeseelektrijaama. Mõned paneelid jäävad siiski Lempäälässe.

„Meil on ka Hankasalmis päikeseelektrijaam, mille tipuvõimsus on 70 kWp. Järgmisena kaalume, kas päikesepaneelid võiks paigaldada ka meie Turu jaama katustele,“ räägib Juhannusvuori.

Ta märgib, et nad olid rahul ka Lempäälä vana paneelisüsteemi tööga.

„Saime korraliku koguse päikeseenergiat, kuid see kõikus aastast aastasse. Tootlikkus on väike talvel, kui on palju lund ja paneelid on pikalt kaetud, kuid kevadpäike on üllatavalt tugev.

Päikesepaneelide eelis on see, et neid peab väga vähe hooldama.“

Soome ettevõte NAPS Solar Systems on uue päikeseelektrijaama paigaldamisega Lempääläs peaaegu ühele poole saanud. Kõik paneelid on juba üles seatud.

Tõhus heitsoojuse taaskasutus

Vesa Juhannusvuori räägib, et Kiilto on hiljuti palju investeerinud ka muusse keskkonnasäästlikku tehnoloogiasse.

„Eelmisel aastal ehitasime polümerisatsioonirajatisse modernse soojustagastussüsteemi, mida kasutatakse Lempäälä jaama hoonete ja vee soojendamiseks.

Sarnast süsteemi kasutatakse ka kuumliimide tootmisel,“ selgitab Juhannusvuori.

Jaga seda lehte