Keskkond ei ole väärtus vaid eluliselt vajalik

Kõik meie keskkonnaalased tegevused on mõeldud kogu inimkonna hüvanguks. Seetõttu soovime olla avatud ning jagada teiega teadmisi, nõuandeid, väljakutseid ja tulemusi. Ühtlasi on meil hea meel saada tagasisidet ja kuulda teie ideid. Õppigem üksteise teadmistest, tegutseme ühise tuleviku nimel ning oleme kriisiolukorrast hoolimata pühendunud oma keskkonnalubaduse täitmisele.

Vastutus keskkonna eest

Otsime uute toodete väljatöötamisel pidevalt loodushoidlikumaid tooraineid ja pakendamisviise. Uurime ka võimalusi, kuidas kasutada muude tööstusharude kõrvalsaadustest ringlussevõetud toorainet. Meie keskkonnahoidlike ja ohutuks tunnistatud toodete läbimüügi suurenemine aitab parandada tööohutust Kiilto töökeskkondades ning klientide ohutust klientide territooriumil.

Kasutame tootmistegevuses keskkonnahoidlikku tehnoloogiat ning tagame puhtad ja energiasäästlikud tootmisprotsessid.

Energia- ja materjalitõhususe parandamine aitab meil täita oma osa võitluses kliimamuutustega ning edendada säästvat arengut. Taastumatute loodusvarade kasutamise vähendamiseks toetame ringmajandust ja kasutame bioressursipõhist toorainet. Vähendame ka jäätmekogust ja kasutame tootmistegevuses tekkinud kõrvalsaadusi, et kahandada Kiilto CO2 jalajälge.

Meie keskkonnalubadus

Taastuvenergia. 2028. aastaks on kogu ettevõtte tegevus CO2-neutraalne.

 • Kiilto on alates 2019. aastast osalenud keskkonnaprojektides, mille eesmärk on lisada CO2 sidujaid (nt istutada lähedalasuvatesse piirkondadesse metsi).
 • 2025. aastaks vähendame oma energiatarvet toodetud tonni kohta 2010. aastaga võrreldes 20% võrra.
 • 2028. aastaks kasutame üksnes täies ulatuses taastuvat energiat.
 • Meie logistika ja ärireisid saavad CO2-neutraalseks 2028. aastaks.

Keskkonnahoidlik pakendamine ja logistika. Meie pakendilahenduste alus on positiivne keskkonnamõju.

 • 2025. aastaks on 70% meie pakkematerjalidest korduskasutatavad, taastuvast või ringlussevõetud materjalist.
 • Kiilto algatab 2019. aastaks pakendijäätmete kogumise programmi.

Keskkonnasäästlikud teenused. Pakume oma tegevusharus parimaid ringmajanduse lahendusi.

 • 2020. aastaks hõlmavad kõik Kiilto koolitused säästvat arengut ja keskkonda käsitlevat sisu. Koolitame Soomes 20 000 inimest aastas.
 • Kõik meie 2020. aastal toimuvad kliendikohtumised sisaldavad arutelu keskkonna teemal.
 • Kõik Kiilto töötajad saavad 2020. aastal keskkonnaalase koolituse.
 • Vähendame oma klientide materjalikasutust. Alates 2023. aastast saab meie eesmärgiks 200 000 kg aastas.

Roheliste materjalide valik. Oleme oma tööstusharu juhtiv ringmajanduse ettevõte.

 • Nulljäätmete poole. 2022. aastaks vähendame oma jäätmekogust poole võrra (toodetud tonnide kohta).
 • Ringlusmaterjalid. 2022. aastaks kahekordistame taastuvate ja ringlus-toormaterjalide osakaalu.
Jaga seda lehte