Kas sina teadsid, et kõik Kiilto puhastusvahendid on keskkonnasõbralikud ja ohutud?

Kiilto on oma keskkonnateadliku tootearenduse ning tegevusega püüdnud alati olla eeskujuks kogu valdkonnale. Näiteks kõik Kiilto puhastusvahendid on üle 90% biolagunevad, osad neist kannavad ka üht tuntumat keskkonnamärgist Põhjamaade Luigemärki (Nordic Swan Label).

Luigemärk näitab, et toote valmistamise protsessis on kulutatud võimalikult vähe energiat. Märk garanteerib, et toode vastab karmidele keskkonna- ja kvaliteedinõuetele ning on tervisele ohutud. Kasutades luigemärgisega tooteid, aitate kaasa kliimaemissioonide vähendamisele ning tervisele ja keskkonnale kahjulike ressursside ja ainete tarbimise vähendamisele ning bioloogilise mitmekesisuse tugevdamisele kogu Põhjala piirkonnas.

Lisaks kannavad osad Kiilto tooted Soome Astma- ja Allergialiidu sertifikaati, mis tagab, et tootes kasutatud materjalid on läbinud põhjaliku testimise ning on kinnitatud meie tervisele ohutuks. Soome Astma- ja Allergialiidu sertifikaat annab garantii, et toode ei sisalda ohtlikke ja allergiat tekitavaid aineid ning sobib kasutamiseks ka kõige tundlikumatele inimestele. Kemikaalidest puhas, 100% lõhna- ja värvainevaba on näiteks Airi puhastusvahendite sari.

Vastutus ohutuse ja keskkonna eest on Kiilto igapäevase tegevuse lahutamatuks osaks. See tähendab pidevat tööd uute toodete arendamisel, et leida loodussõbralikumaid tooraineid ja pakendamisviise. Kiilto karmid kemikaaliohutuse meetmed tagavad, et klientide juurde jõuavad ohutud puhastusvahendid mille ohutussümbolid ja kemikaali ohutuskaardid vastavad uusimatele õigusaktidele.

Samuti on Kiilto andnud avaliku keskkonnalubaduse: aastaks 2022 vähendatakse oma jäätmekogust poole võrra ning kahekordistatakse taastuvate ja ringlus-toormaterjalide osakaalu, aastaks 2025 on 70% Kiilto pakkematerjalidest korduskasutatavad, taastuvast või ringlussevõetud materjalist ning aastaks 2028 kasutatakse vaid täies ulatuses taastuvat energiat. Kõik meie endi tervise, ohutuse ja elukeskkonna nimel!

Jaga seda lehte