Juhtimine keskkonnanõuetest lähtudes

Kiilto keskkonnalubadus kajastub selles, kuidas ettevõttes ehitusvaldkonnaga seotud otsuseid langetatakse ja tooteid välja töötatakse.

Kiilto ambitsioonikad keskkonnasihid moodustavad osa Kiilto juhtimisest ja otsuste langetamisest. Kiilto ehitusvaldkonna juhi Miikka Haapa-aho sõnul on keskkonnakaalutlused osa Kiilto tootearendusprotsessist.

„Meie põhimõte on kontrollida, millist kasu iga uus lahendus või teenus keskkonnale toob,“ selgitas Miikka.

Kiilto keskkonnalubadus tähendab Kiilto töötajatele esmajoones kindlat meelestatust.

Miikka rõhutab: „See on asi, mille üle meie töötajad isegi kohvilauas arutavad – see on loomulik osa meie äritegevusest.“

Miikka sõnul arvestatakse keskkonnakaalutlustega ka töös klientidega ja kliendikoolitustel.

„Klientidele selgitame, kuidas meie otsused toodete ja pakendite osas keskkonnaga arvestavad ning mida Kiilto nende keskkonnamõju vähendamiseks veel teeb,“ sõnas Miikka.


Rohelisemate lahenduste poole

Peale klientide koolitamise ja teabevahetuse paneb Kiilto erilist rõhku ehitusjäätmete tekke vältimisele. Näiteks on Kiilto algatanud pumbatava tasanduskihi ärisuuna, mille aluseks on Rootsist alguse saanud idee. Selle eesmärk on parandada ehitustööde tõhusust ja vähendada tekkivate jäätmete hulka.

„Tänu sellele ärisuunale saame ehitusplatsile transportida täpselt nii palju tasanduskihi materjali kui vaja. Puudub vajadus kasutada suuri katmata kotte, mis võivad jääda vihma kätte ja tekitada ehitusplatsil jäätmeid. Nüüdsest läheb ehitusobjektile sõiduk, mis sisaldab just nii palju tasanduskihi materjali kui vaja. Ehitusel kasutatakse vaid vajalikus koguses materjali ja ülejäänu võib seista järgmise töö ootel,“ ütles Miikka.

Johan Engwalli sõnul on pumbatava tasanduskihi ärisuund võimaldanud tõhusamat ressursikasutust ja toonud kasu ka keskkonnale.

„Tööks sobivad pumbaveokid mahutavad veeremi peale kuni 38 tonni isetasanduvat materjali ja suudavad pumbata kuni 20 tonni tunnis. Nii saame lühikese aja jooksul tasandada väga suuri pindasid,“ selgitas Johan.

Johan tõi veel välja, et tänu kiirele pumpamislahendusele saavad kliendid muuta ehitustegevuse kiiremaks. Veokite ja pumba kasutamine kaotab ühtlasi vajaduse pakkematerjali järele ja tulemuseks on märgatavalt vähem jäätmeid. „Meie suurimad kliendid on suured ehitusettevõtjad, mis järgivad väga rangeid keskkonnastandardeid. Selline lepinguline töömudel võimaldab meil teenuseid ja tooteid pakkudes pidada kinni kõige rangematest keskkonnastandarditest.“

Jaga seda lehte