Vertex K 830

Vertex K 830 on pihustatav kontaktliim, mida kasutatakse sõidukite ja mööbli polsterdamisel.

Erifunktsioonid

  • Tolueenivaba
  • Hea tugevus
  • Hea tugevus pärast kuumutamist

Kasutusala

Ei ole soovitatav kasutada liimimiseks kõrgplastifitseeritud PVC ja polüolefiinplasti külge.

Pakendi suurus
Product Code
Vertex K 830 väritön 20 l T3681.020  
Pakendi suurus Vertex K 830 väritön 20 l
Product Code T3681.020
 
Ladustamine

Avamata mahutites temperatuuril +20 °C kuni 6 kuud.

Viskoossus

250 mPas (Brookfield, RVT, +20 °C)

Tööaeg

2–60 min

Sideaine tüüp

Polükloropreenil põhinev lahustit sisaldav liim

Tarbimine

100–200 g/m²

Kasutusjuhis

Laotage liim laoturi abil mõlemale pinnale. Hoidke pinnad kokkupressituna avatud koostu aja jooksul. Tööriistade puhastamine ja vedeldamine: Kesto Thinner 7.

 Düüsi suurus1.2-1.6 mm 
 Pihustusrõhk4-5 bar 
Liimi rõhk 1-2 bar 
Keskkond ja ohutus

Toode sisaldab kergesti lenduvaid, väga süttivaid lahusteid. Vältige toote asjatut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega – kandke kaitsekindaid. Vaadake kemikaali ohutuskaarti. Teavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.