Sitol 5012/43

Sitol 5012/43 on lamineerimiseks sobiv EVAC- dispersioonliim.

Erifunktsioonid

  • Sobib toidupakenditele
  • Kleepub hästi mitmetele plastidele
  • Kleepub hästi alumiiniumfooliumile

Kasutusala

Sitol 5012/43 nakkub suurepäraselt näiteks PVC-materjalidega, alumiiniumfooliumi, polüstüreeni, atsetüültselluloosi ja enamiku lakikihtidega Sitol 5012/43 sobib arhiivimappide ja -kaante valmistamiseks, lamineerimiseks ja pakendite valmistamiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.

Pakendi suurus
Product Code
Sitol 5012/43 15 kg T1221.015  
Sitol 5012/43 100 kg T1221.100  
Pakendi suurus Sitol 5012/43 15 kg
Product Code T1221.015
 
Pakendi suurus Sitol 5012/43 100 kg
Product Code T1221.100
 
pH

5

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Viskoossus

4800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Sideaine tüüp

EVAC

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetegaPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp