Sitol 4180

Sitol 4180 on PVAC-dispersioonliim paberi ja pakkematerjali tööstuslikuks liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • Sobib toidupakenditele
  • Sobib paberkoti külgede/käepidemete liimimiseks

Kasutusala

Sitol 4180 sobib hästi rulliga pealekandmiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.Sitol 4180 on PVAC homopolümeer dispersioonliim, mis sobib paberkottide külgede kokkuliimimiseks / käepidemete külgeliimimiseks ning lainepapist kastide kokkuliimimiseks.

Pakendi suurus
Product Code
Sitol 4180 15 kg T1805.015  
Pakendi suurus Sitol 4180 15 kg
Product Code T1805.015
 
pH

5

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist tuleb toode segada enne kasutamist hoolikalt läbi.

Viskoossus

2 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Sideaine tüüp

PVAC

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetegaSoome Võtmelipp