Sitol 4140

Sitol 4140 on PVAC-dispersioonliim paberi ja pakkematerjali tööstuslikuks liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • Heakskiidetud toidupakenditele
  • Väga kiiresti tahkuv

Kasutusala

Sitol 4140 on väga kiiresti tahkuv PVAC-dispersioonliim, mis sobib kastide vormimiseks ja sulgemiseks, samuti lainepapist pappkastide külgede kokkuliimimiseks. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.

Pakendi suurus
Product Code
*Sitol 4140 15 kg T1450.015  
Pakendi suurus *Sitol 4140 15 kg
Product Code T1450.015
 
pH

5

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Viskoossus

2500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Sideaine tüüp

PVAC

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetegaSoome Võtmelipp