Sitol 2185

Sitol 2185 on EVAC dispersioonliim paberi ja pakkematerjali tööstuslikuks liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • Sobib toidupakenditele
  • Tahkub väga kiiresti
  • Sobib väga hästi rulliga pealekandmiseks

Kasutusala

Sitol 2185 on kiiresti tahkuv liim, mis sobib teatud tüüpi plasti liimimiseks papile (näiteks koroonaplasma töödeldud plastkile). Võib kasutada pakendite valmistamiseks, näiteks vormimiseks pakendite sulgemiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.

Pakendi suurus
Product Code
Sitol 2185 15 kg T1785.015  
Pakendi suurus Sitol 2185 15 kg
Product Code T1785.015
 
pH

5

Erikaal

1,05 kg/dm³

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Viskoossus

2,800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Sideaine tüüp

EVAC

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetegaPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp