Sitol 2112

Sitol 2112 on EVAC-dispersioonliim paberi ja pakkematerjali tööstuslikuks liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • Sobib toidupakenditele
  • Ideaalne pealekandmiseks liimiotsakutega

Kasutusala

Sitol 2112 on kiiresti tahkuv liim, mida võib kasutada ka teatud tüüpi plasti liimimiseks papile (näiteks koroonaplasma töödeldud PE, PVC, PS). Sobib pakenditööstusele, näiteks pappkastide ja lainepapist kastide vormimiseks ja sulgemiseks. Ideaalne otsakutega liimimisseadmetele.Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.

Pakendi suurus
Product Code
Sitol 2112 15 kg T3296.015  
Pakendi suurus Sitol 2112 15 kg
Product Code T3296.015
 
pH

5

Erikaal

u 1,05 kg/dm³

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Viskoossus

3000 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Sideaine tüüp

EVAC

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetegaSoome Võtmelipp