Sitol 2085

Sitol 2085 on EVAC-dispersioonliim pakenditööstusele.

Erifunktsioonid

  • Sobib toidupakenditele
  • Nakkub hästi mitmetele plastkiledele

Kasutusala

Sitol 2085 on kiiresti tahkuv liim, mida võib kasutada ka teatud tüüpi plasti liimimiseks papile (näiteks koroonaplasma töödeldud plastkile). Sobib pakenditööstusele, näiteks lainepapp pappkastide, lainepapist kastide, kartongkarpide ja paber kottide vormimiseks ja sulgemiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Liim vastab toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete raammääruse (EÜ) nr 1935/2004, GMP-määruse (EÜ) nr 2023/2006, milles sätestatakse heade tootmistavade nõuded, toiduseaduse L 23/2006 ning plastmaterjale käsitleva määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.

Pakendi suurus
Product Code
*Sitol 2085 15 kg T1877.015  
Pakendi suurus *Sitol 2085 15 kg
Product Code T1877.015
 
pH

5

Erikaal

u 1,05 kg/dm³

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Viskoossus

950 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Sideaine tüüp

EVAC

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Kasutusjuhis

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.