Kõvendi WR

Kõvendi Kovete WR on lahustivaba isotsüanaatkõvendi, mis on mõeldud Kestokoli kahekomponendilise EPI-liimiga kasutamiseks.

Erifunktsioonid

  • Kontrollige õiget kõvendit liimi andmelehelt

Kasutusala

MDI isotsüanaatkõvendit tuleb kasutada koos tootega Kestokol WR05 and WR11.

Pakendi suurus
Product Code
Kovete WR 1,2 kg/ 1 l T3676.001  
Kovete WR 165 kg/200 l T3676.200  
Pakendi suurus Kovete WR 1,2 kg/ 1 l
Product Code T3676.001
 
Pakendi suurus Kovete WR 165 kg/200 l
Product Code T3676.200
 
Värvid

Pruun

Erikaal

1,24 kg/dm³

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1°C 12 kuud.

Viskoossus

300 mPas (Brookfield, RVT, 25 °C)

Segamissuhe

Vt WR-liimi tehnilist andmelehte.

Sideaine tüüp

MDI

Kasutusjuhis

Kõvendi Kovete WR kasutusjuhised leiate liimi Kestokol WR tehniliselt andmelehelt. Kõvendi Kovete WR käsitsemisel kasutage kaitserõivaid, kaitsekindaid ja kaitseprille. Väikeseid kõvendi- ja vaigukoguseid saab kokku segada ja pärast kõvastumist prügilasse toimetada. Suuremad kogused tuleb viia sobivasse ohtlike jäätmete töötlemise rajatisse.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

Soome Võtmelipp